Stöd för anhöriga

Detta är ett studiematerial för dig som är anhörig till en person med psykisk ohälsa. Materialet är uppbyggt för att läsas enskilt och även ligga till grund för diskussion i grupp där deltagarna kan utbyta erfarenheter. Hur ni lägger upp er studiecirkel och era diskussioner är helt upp till gruppen, men materialet är indelat i fem delar som blandar text, filmer, metoder och diskussioner.

Ladda ner studiehandledningen här

Ladda ner studiematerialet för deltagarna här

Ladda ner utskriftsunderlag för övningar här

Nedan kan du se en inspelning av releasewebbinariet för studiematerialet från den 24 mars 2021.