Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vi förbättrar psykiatrin

Är du intresserad av att påverka psykiatrin? Då har du kommit rätt. Vi jobbar med att trycka på beslutsfattare för att förbättra stödet och vården. Det gör vi bland annat genom att delta i brukarråd.

Patientinflytandet är ett viktigt sätt att få inflytande. I många kommuner, regioner och statliga myndigheter finns brukarråd där vi har representanter som för fram RSMH:s ståndpunkter. Det gör att vi kan påverka psykiatrin och samhällsstödet till det bättre, både lokalt och på riksnivå.

Dessutom arbetar vi i våra lokalföreningar, distrikt och på riksnivå för att påverka beslutsfattare genom att till exempel skriva insändare, träffa politiker, anordna seminarier och delta på konferenser.

Så kan du engagera dig

Om du vill utöva inflytande på socialtjänsten i din kommun är det bra att gå med i en av våra lokalföreningar. Brinner du istället för psykiatrin – då är det bättre att vända sig till ett av våra distrikt, eftersom psykiatrin är regionens ansvar. Om din hjärtefråga råkar vara ekonomi eller Försäkringskassan så är det bäst att vända sig till vårt Intressepolitiska Utskott, som driver frågor på riksnivå.

Vill du engagera dig i vårt påverkansarbete?

Här kan du bli medlem redan idag!