Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vår blogg om psykisk ohälsa

Rösterna från personer med psykisk ohälsa behöver stärkas och synas mer i debatten. Därför driver vi RSMH-bloggen, där människor med egna erfarenheter skriver inlägg.

På bloggen kan du läsa aktuella inlägg med fokus på social och psykisk hälsa. Bloggen är en brukarblogg, vilket innebär att alla som skriver här har erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen för egen del eller som närstående.

Alla skribenter förväntas dela RSMH:s grundläggande värderingar, men är utifrån det fria att framföra sina egna tankar och åsikter. Texterna stämmer alltså inte alltid överens med de frågor som RSMH driver som förbund.

Jonas Andersson

Psykiatriambulanser borde finnas i hela landet

Publicerad den 22.02.2021, admin

”Det jag kan se som är perfekt med den här verksamheten med psykiatriambulanserna är att det kommer ut någon som oftast vet vem man är och hur man fungerar som människa när man mår extremt dåligt. Sen vet man att det kommer en som verkligen har bra utbildning inom ämnet. Det kan ge mig en väldigt stor trygghet och förhoppningsvis så kan jag bli lugnare som person,” bloggar Jonas Andersson.

Jimmie Trevett, första ersättare i förbundsstyrelsen för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Social distansering och psykisk ohälsa

Publicerad den 15.02.2021, admin

Jimmie Trevett bloggar om ensamhet och den psykiska ohälsan i kölvattnet av corona och social distansering.

Bild på Ylva Kristina Larsson

Ingen frågade min mamma

Publicerad den 08.02.2021, admin

” En dag kommer det en läkare till klassen som presenterar en studie på depressioner hos tonåringar. Samtidigt som han satte in antidepressiva läkemedel, SSRI på minderåriga. Jag hoppade på och var med i studien,” bloggar Ylva Kristina Larsson.