Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vår blogg om psykisk ohälsa

Vi anser att personer med psykisk ohälsa röster behövs stärkas och synas mer i debatten. Därför driver Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, RSMHbloggen där människor med egna erfarenheter skriver inlägg.

På bloggen kan du läsa aktuella inlägg med fokus på social och psykisk hälsa. Bloggen är en brukarblogg, vilket innebär att alla som skriver här har erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen för egen del eller som närstående.

Alla skribenter förväntas dela RSMH:s grundläggande värderingar, men är utifrån det fria att framföra sina egna tankar och åsikter. Texterna stämmer alltså inte alltid överens med de frågor som RSMH driver som förbund.

RSMH-medlem Anne-Sofie Höij

”Orättvisan ökar och det med flit”

Publicerad den 10.08.2018, Anna Langseth

Ann-Sofie Höij skriver på RSMH-bloggen om de ekonomiska orättvisorna i samhället: ”Jag tycker man ska sluta skuldbelägga oss fattiga och funktionshindrade. För vi har inte valt detta.”