Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vår blogg om psykisk ohälsa

Vi anser att personer med psykisk ohälsa röster behövs stärkas och synas mer i debatten. Därför driver Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, RSMHbloggen där människor med egna erfarenheter skriver inlägg.

På bloggen kan du läsa aktuella inlägg med fokus på social och psykisk hälsa. Bloggen är en brukarblogg, vilket innebär att alla som skriver här har erfarenhet av psykisk ohälsa. Antingen för egen del eller som närstående.

Alla skribenter förväntas dela RSMH:s grundläggande värderingar, men är utifrån det fria att framföra sina egna tankar och åsikter. Texterna stämmer alltså inte alltid överens med de frågor som RSMH driver som förbund.

Bild på bloggaren Caroline Nilsson

”Ingen är sin diagnos”

Publicerad den 26.10.2020, Hanna Schubert

”Jag funderar emellanåt på vad ens diagnos gör med en. Själv har jag Aspergers syndrom, en lindrig form av autism”, bloggar Caroline Nilsson.

Jonas Andersson

”Vi blir trötta och försoffade i slutenvården”

Publicerad den 20.10.2020, Hanna Schubert

Jonas Andersson tar upp ämnet aktivering och medicinering inom slutenvården i ett inlägg på vår blogg. ”Det blir ofta att man sitter. Sitter på sitt rum eller sitter där ute på avdelningen bara.”

Livet händer – om posttraumatiskt stressyndrom

Publicerad den 12.10.2020, Hanna Schubert

Ylva Kristina Larsson skriver om PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, på RSMH:s blogg.