Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Studiehandledning #snackapsykiskohälsa

Pedagoger närmar sig ofta ämnen som kan vara svåra att prata om. Ibland kommer det svåra upp när vi minst anar det, samtidigt kan de ämnen vi tror ska vara svåra ge upphov till öppna, uppsluppna samtal. #snackapsykiskohälsa kanske kommer vara både lätt och svårt och för dig som leder och guidar i samtalen är det viktigt att vara öppen och ödmjuk inför det.

Kampanjen #snackapsykiskohälsa syftar till att höja kunskapen om vad psykisk ohälsa kan vara och hur olika psykiatriska diagnoser och symptom kan ta sig uttryck. Materialet omfattar sju foldrar med texter om olika diagnoser eller symptom samt sju filmer där olika personer berättar om sina egna erfarenheter.

Den här studiehandledningen hjälper dig som pedagog att få en samlad bild av materialet i #snackapsykiskohälsa och en ram som du kan använda när du planerar en utbildning.

Studiehandledningen vänder sig till dig som ska utbilda andra, eller kanske leda en diskussion på din arbetsplats. Du kan se den som förslag på vad du kan ta med i din utbildning, som informationskälla, inspiration eller som instruktioner.

Klicka här för att komma till studiehandledningen.