Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Material för spridning av anhörigcirklar

Nedan finner du material för att sprida information om studiecirklar i anhörigstöd. Det är fritt att ladda ner och använda i syfte att få fler att delta i studiecirklar. Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Emil Åkerö, emil.akero@rsmh.se

Information för anhöriga som vill delta i en studiecirkel

Information till dig som vill leda en studiecirkel

Information till dig som vill arrangera en studiecirkel

Information till föreningar som vill arrangera en studiecirkel

Ifyllningsbar flyer för dig som ska arrangera en studiecirkel (PDF)

 

Bild för facebook                                           Bild för instagram

           

 

Bild för instagram

Nedan finns en trailer för projektet som går bra att sprida i marknadsföringssyfte.

Här finns loggor för projektet. Använd dem eller skriv organisationernas namn om du sprider materialet.