Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Snacka om ångestsyndrom

Alla kan uppleva ångest, oavsett bakgrund eller ålder. Ångest är obehagliga och skrämmande känslor som kan påverka kroppen på olika sätt. Det är inte farligt att känna ångest, även om det är obehagligt.

Ungefär en fjärdedel av svenskarna får ångest någon gång i livet. Det är obehagligt men inte farligt. Om ångesten upptar en stor del av ditt liv och begränsar din vardag ska du söka vård.

Känner du igen dig? I vår folder kan du läsa mer om ångestsyndrom och om var du kan vända dig för att få hjälp.