Revansch - RSMH:s tidning om psykisk ohälsa

Revansch är vår utåtriktade, matiga tidning som behandlar de flesta aspekter av psykisk hälsa och ohälsa. Här hittar du intervjuer och livsberättelser av både kända och okända personer med psykisk ohälsa. Du kan också läsa artiklar om aktuella samhällsfrågor, kultur som berör psykisk ohälsa och om ny forskning kring terapier, läkemedel och stödinsatser.

Vi intervjuar till exempel kända musiker, skådespelare eller youtubare som pratar om sitt dåliga mående och sina strategier för att förbättra sin psykiska hälsa. Varje nummer har en temadel, där läsaren får fördjupa sig i ämnen som exempelvis ekonomi, kultur eller ensamhet. Tidningen innehåller utöver detta nyheter, korsord, hälsotips, föreningssidor med mera. Revansch har givits ut sedan 1980.

Tillförordnad chefredaktör för Revansch är Anna Morin. Du når henne på anna.morin@rsmh.se

Artiklar

Här på RSMH:s hemsida kan du läsa ett axplock av artiklarna ur Revansch.
RSMH:s forskningsstipendiat 2021: Jennie Moberg ska forska om självvald inläggning för unga
Möt artisten Mikael Wiehe: ”Skapandet är lika betydelsefullt som åren i terapi”
Nyhet: Självvald inläggning ska utvärderas
Tema Under samma tak: Bra att samla vården
Reportage: ”Tryggt att Stöttecenter finns”

Senaste Revansch!

Temat för Revansch nr 2–2021 är basinkomst. Många Personer med psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa är ekonomiskt utsatta. Samtidigt skapar uteblivna ersättningar från Försäkringskassan stor oro, och i sig ett lidande. Ett förslag är att införa en grundplåt, en basinkomst eller medborgarlön, för alla. Revansch tittar närmare på hur det kan fungera och de politiska argumenten för och emot.

Bläddra i gamla nummer

Här kan du läsa om psykisk ohälsa i våra tidigare tidningar. De ligger kvar ungefär ett år efter utgivningsdatum, sedan byts de ut. Vartannat nummer är på 24 sidor och vartannat är på 32. Klicka på omslaget för att bläddra!

Vill du prenumerera på Revansch?

Om du vill läsa vår medlemstidning Revansch utan att bli medlem, så kan du köpa en prenumeration. Det är ett bra alternativ för vårdmottagningar eller ett bibliotek. I tidningen finns nyheter, kultur, temasidor – allt med fokus på psykisk hälsa. Tidningen kommer med fyra nummer per år, varav två dubbelnummer. Läs mer om tidningen här.

En prenumeration kostar 205 kr om året.