Revansch - RSMH:s tidning om psykisk ohälsa

Revansch är vår utåtriktade, matiga tidning som behandlar de flesta aspekter av psykisk hälsa och ohälsa. Här hittar du intervjuer och livsberättelser av både kända och okända personer med psykisk ohälsa. Du kan också läsa artiklar om aktuella samhällsfrågor, kultur som berör psykisk ohälsa och om ny forskning kring terapier, läkemedel och stödinsatser.

Vi intervjuar till exempel kända musiker, skådespelare eller youtubare som pratar om sitt dåliga mående och sina strategier för att förbättra sin psykiska hälsa. Varje nummer har en temadel, där läsaren får fördjupa sig i ämnen som exempelvis ekonomi, kultur eller ensamhet. Tidningen innehåller utöver detta nyheter, korsord, hälsotips, föreningssidor med mera. Revansch har givits ut sedan 1980.

Senaste Revansch!

Nu är Revansch nr 4-2020 ute! Temat för nya numret är att bli äldre. Att åldras behöver i sig inte medföra sämre psykisk hälsa. Men ensamhet och isolering är vanligare, liksom antidepressiva läkemedel.

Bläddra i gamla nummer

Här kan du läsa om psykisk ohälsa i våra tidigare tidningar. De ligger kvar ungefär ett år efter utgivningsdatum, sedan byts de ut. Vartannat nummer är på 24 sidor och vartannat är på 32. Klicka på omslaget för att bläddra!

Vill du prenumerera på Revansch?

Om du vill läsa vår medlemstidning Revansch utan att bli medlem, så kan du köpa en prenumeration. Det är ett bra alternativ för vårdmottagningar eller ett bibliotek. I tidningen finns nyheter, kultur, temasidor – allt med fokus på psykisk hälsa. Tidningen kommer med fyra nummer per år, varav två dubbelnummer. Läs mer om tidningen här.

En prenumeration kostar 205 kr om året.