Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Visam - Tillsammans för välbefinnande och värdighet för äldre med psykisk ohälsa

Beskrivningar av psykisk ohälsa hos äldre som inte sedan tidigare har diagnoser beskrivs ofta som ett tillstånd förenat med åldrande,, som en mer eller mindre naturlig del av åldrandeprocessen. De äldre som får insatser i hemmet eller plats på särskilt boende slutar oftast att behandlas för sin psykiska ohälsa och psykiatriska diagnoser och den psykiska ohälsan hamnar i skymundan för mer synliga behov. Med projektet Visam vill vi öka möjligheterna att ta till sig kunskap om att åldras med psykisk ohälsa och därigenom öka äldres förutsättningar att få rätt stöd.

Visam syftar till att skapa en kunskapsplattorm för RSMH att stötta äldre med psykisk ohälsa
och skapa lärande kring åldrande och psykisk ohälsa riktat mot seniorer, professionella vårdgivare
och anhöriga.

Projektets mål

Visam har tre övergripande mål:

  1. Ta fram en e-utbildning om att åldras och att vara äldre med psykisk ohälsa.
  2. Ta fram en studiecirkelutbildning riktad mot personer som vill bli kamratstödjare till
    personer med psykisk ohälsa.
  3. Uppsökande verksamhet för att nå äldre vars välbefinnande hotas av att existerande eller vara på
    väg att utveckla psykisk ohälsa.

Aktiviteter i samverkan med våra lokalföreningar

RSMH har cirka 6 000 medlemmar fördelade över hela Sverige på cirka 100 lokalföreningar. Vi
kommer att erbjuda aktiviteter i samverkan med våra lokalföreningar riktat mot äldre med
särskild uppsökande verksamhet till äldre som lider av ensamhet. Projektet kommer att ha särskilt
fokus på Stockholm, Dalarna och Skåne där vi har en samverkan med PRO.

Projektetpartners är: Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA), PRO Skåne, Nässjö
kommun & ABF. Under projektets löptid kommer fler organisationer, kommuner och regioner
att bjudas in.

Har du frågor?

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till t.f. projektledare Beatrice Ikonen på
telefon 08-120 080 53 eller via e-post beatrice.ikonen@rsmh.se.