Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Bli kamratstödscoach för RSMH:s räkning

Det finns många skäl att lägga extra fokus på kamratstöd och uppmärksamma det vi kanske ibland tar för givet. Under 2022 har RSMH beviljats medel från Folkhälsomyndigheten för att kunna satsa på just detta. Det första steget är att rekrytera så kallade kamratstödscoacher.

Som kamratstödscoach ska du inspirera både din egen och andra föreningar inom RSMH att medvetandegöra och utveckla kamratstödet. Tillsammans med de andra coacherna kommer du att gå en utbildning och utbyta erfarenheter. Det kan också bli frågan om att sprida RSMH:s idéer om kamratstöd till andra föreningar.

Coacherna ska vara spridda över hela landet, och därför är det inte säkert att alla intresserade får ett uppdrag i det första skedet.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att bli kamratstödcoach? Kontakta Östen Hannmyhr, osten.hannmyhr@rsmh.se eller Åke Nilsson, ake.nilsson@rsmh.se, så får du veta mer.

Klicka här för att läsa mer om kamratstödet i RSMH.