Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Temadagar

När du blir medlem inom RSMH och är mellan 15-29 år så har du möjlighet att delta på alla våra läger och temadagar för unga som har psykisk ohälsa. Vi står då för planerad mat, boende, resa och aktiviteter.

Ämnen som berör

Våra temadagar  går ut på att förmedla kunskap till våra unga medlemmar om ämnen som berör dem. Vi kommer ta in gästföreläsare som berättar kring det aktuella ämnet samt ger tips och råd hur man kan komma runt olika utmaningar i ämnet. Du som är ung medlem har inflytande över vilka ämnen som kommer att behandlas. Ämnen som hittills har önskats är: självskadebeteende, självmordstankar, stresshantering, försäljning av sex och droger, självmedicinering, självförsvarskurs, rättigheter i samhället etc. De ämnen som majoriteten önskar kommer vi försöka erbjuda i så lång utsträckning som möjligt.

Tidigare temadagar

 • Strategier för god hälsa
 • Strategier för prestationsångest och stress i skolan
 • Självskadebeteende
 • Prostitution och människohandel
 • Filminspelning kring psykisk ohälsa hos unga
 • Fysisk hälsa
 • HBTQI
 • Trauma
 • Stöd i studier

 

Regler för våra temadagar

 • Alla våra temadagar är drogfria
 • Gruppens behov är överordnad de individuella behoven
 • Alla är med alla
 • Man bestämmer själv vad man vill dela med sig av
 • Det som sägs stannar i gruppen
 • Den rumsindelning som tagits fram gäller
 • Inga sexuella relationer på våra temadagar
 • Missförstånd tas upp med ledarna

 

Dessa regler är till för allas säkerhet och att alla ska trivas på våra temadagar. Våra försäkringar gäller enbart under planerade aktiviteter. Bryter man mot reglerna så riskerar man att inte få följa med på fler temadagar och föräldrar kontaktas till omyndiga deltagare.

Läger

Kommentarer från våra deltagare

“Lärorikt, kul, härlig gemenskap, mysigt”

“Kan använda det i mitt liv”

 “Att inte oroa mig onödan. Försöka hitta lösningar på problemen istället för att oroa mig och bara bli stressad, m.m”,

“Tips och tankar för att må bättre, samt ett glatt minne”

“Roligt att få vara med i ett sammanhang.”

“Såå roligt och älskar gruppen”. 
-