Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vi vill se ny reform för psykisk och social hälsa!

Med psykiatrireformen, som kom för 25 år sedan, skulle gruppen människor med svårast psykisk ohälsa få det bättre. RSMH:s medlemmar kan vittna om att många problem kvarstår. Ett av de största problemen är att människor bollas mellan olika myndigheter utan att få rätt hjälp någonstans. RSMH anser att det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa. Ingen människa ska falla mellan stolarna.

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och upp till varannan person kommer någon gång i livet att drabbas. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller hos en närstående.

I över 50 år har RSMH verkat för bättre villkor för personer med psykisk och social ohälsa. RSMH bildades år 1967 som en reaktion mot vanvården på mentalsjukhusen, och var starkt bidragande till att dessa stängdes.

Med psykiatrireformen för 25 år sedan skulle gruppen med svårast psykisk ohälsa få det bättre, genom att ansvaret för boende och sysselsättning överfördes från landstingen till kommunerna. Men många problem kvarstår, och ett av de största är att så många människor bollas mellan olika myndigheter och inte får rätt hjälp någonstans.

Det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa, och för att ingen människa ska falla mellan stolarna. Oavsett ålder, bakgrund eller graden av psykisk ohälsa har vi rätt till ett gott bemötande, att bli lyssnade till och att ha makt över hur vården för oss ska se ut.

RSMH formulerar fyra reformkrav

RSMH presenterar följande fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg:

1. Brukarmakt på riktigt – gör om Socialtjänstlagen till en rättighetslag och skriv in i Förvaltningslagen en skyldighet att hjälpa personer till den hjälp de önskar få.

2. Under samma tak – det ska finnas platser där olika kompetenser finns samlade och där vård och omsorg är tillgängligt.

3. SIP med budget och vite – ge ekonomiska muskler till de samordnade individuella planerna och inför vite när de inte följs.

4. Rätt till basinkomst och meningsfull sysselsättning eller arbete oavsett psykisk och social hälsa.

RSMH anser dessutom att rätten till en bostad ska vara ovillkorad (Bostad först), att alla kommuner borde inrätta personligt ombud (PO), att boende- och individstöden ska stärkas och att det behövs en upprättelsekommission för dem som utförsäkrats.

Läs reformförslaget!

Här kan du läsa vårt reformförslag i sin helhet.

Här hittar du också en sammanfattning av vårt reformförslag.

Titta på webbinarium

Den 15 december 2020 höll vi ett webbinarium med fokus på reformprogrammet och de krav som RSMH nu ställer. Medverkande var Håkan Jarmar, Kristina Båth (kanslichef på RSMH) och Sara Rooth (kommunikatör på RSMH). Klicka här för att titta och lyssna på webbinariet.

Skriv en insändare!

Vi har skrivit två underlag till insändare som ni i föreningen (eller enskilda medlemmar) kan använda för att skriva insändare till lokaltidningen. Ni hittar underlagen här.

Har du frågor?

Om du har frågor om innehållet i reformförslaget kan du kontakta Elin Engström, på elin.engstrom@rsmh.se.

Om du vill rapportera om våra förslag i media råder vi dig att prata med någon av våra presskontakter, Barbro Hejdenberg Ronsten eller Kristina Båth. Du hittar kontaktinformation till dem här.