Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Så påverkar vi - RSMH är en nödvändig röst i debatten

RSMH arbetar för att förändra samhällets syn på psykisk ohälsa. Vi vill även påverka hur vård och samhällsservice ser ut idag. Det är viktigt för oss att höras i debatten som en kunnig, nyanserad och aktiv röst. Vi håller också ett granskande öga på myndigheter, vård och service. Grunden för vårt opinionsarbete är att samhället måste förändras så att fler får möjlighet till återhämtning från psykisk ohälsa.

Våra viktigaste frågor är:

  • Fler resurser till unga med psykisk ohälsa
  • Förbättra den ekonomiska tryggheten för människor med psykisk ohälsa
  • Alla ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning
  • Öka brukarnas inflytande inom vården, socialtjänsten och i myndigheter
  • Minimera tvånget inom psykiatrin

Du kan läsa mer om vad vi står för i Principprogrammet.

I slutet av år 2020 tog förbundet fram ett reformprogram, Ingen ska falla mellan stolarna. Läs mer om det här och innehållet i sin helhet.

Vi arbetar med de här frågorna på många olika plan, inte minst i våra lokalföreningar och distrikt. Du kan också vara med och påverka! Bli medlem här.