Ungdomsledarutbildning

Är du medlem mellan 15-29 år och vill engagera dig inom RSMH för att exempelvis hålla aktiviteter för andra unga, så kan vår ungdomsledarutbildning vara något för dig.

Under 2021 tog vi fram en ny ungdomsledarutbildning som vi både erbjuder fysiskt och digitalt.Utbildningen inkluderar följande delar:

  • Teori och praktik kring det egna ledarskapet
  • Grupprocessen
  • Unga med psykisk ohälsa
  • Organisering av aktiviteter

För att vara en god ledare är det viktigt att reflektera hur du reagerar i olika situationer och när du möter olika människor. Vilka styrkor och utmaningar har just du som ledare.

För att skapa en trygg grupp är det viktigt att se över hur grupprocesser fungerar och hur vi behöver vara medvetna om detta när det kommer in nya medlemmar i gruppen. Att ha kunskap kring hur vi möter andra unga som har erfarenhet av psykisk ohälsa är av stor vikt för att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga. Att kunna bjuda in, ställa frågor men även veta vad man som ledare kan erbjuda och inte är viktiga frågor i detta.

Att kunna organisera aktiviteter är avgörande när man håller grupper. Att exempelvis kolla ut vart man ska vara, boka detta, se över eventuella allergier och specialkoster hos medlemmarna. Även att kunna utvärdera aktiviteterna man gör för att se vad man kan ta med sig till framtida arrangemang.

Kontakta oss om du är intresserad av vår ungdomsledarutbildning.