Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kurser för unga medlemmar

Är du medlem mellan 15-29 år och vill engagera dig inom RSMH så kan våra kurser vara något för dig. Nedan finner du vilka kurser vi erbjuder.

Ambassadörsutbildning

Vår utbildning till ambassadör kan erbjudas både fysiskt och digitalt samt pågår i två dagar. Utbildningen inkluderar följande delar:

 • Vem är ambassadör?
 • Vad ingår i rollen som ambassadör?
 • Fördelar med ambassadörskapet?
 • Målgruppsanalys
 • Rekryteringsplatser
 • Övning och reflektion
 • Intyg efter avslutad utbildning

 

Ungdomsledarutbildning

Vår utbildning till ungdomsledare kan erbjudas både fysiskt och digitalt samt pågår i två dagar. Utbildningen inkluderar följande delar:

 • Teori och praktik kring det egna ledarskapet
 • Grupprocessen
 • Unga med psykisk ohälsa
 • Organisering av aktiviteter
 • Intyg efter avslutad utbildning

 

Konflikthanteringsutbildning

Vår utbildning i konflikthantering kan erbjudas både fysiskt och digitalt samt pågår i två dagar. Utbildningen inkluderar följande delar:

 • Genomgång av delar från RSMH:s stadgar och etiska principer
 • Kort om konflikter
 • Förstå konflikter utifrån behov, värderingar och känsloreaktioner
 • Eskaleringstrappan
 • Handling för att hantera konflikter
 • Övning och reflektion
 • Intyg efter avslutad utbildning

 

Kontakt

Är du medlem och intresserad av att gå en kurs? Kontakta Malin Wigg, malin.wigg@rsmh.se