Mångsidiga projekt för psykisk hälsa

RSMH bedriver flera projekt för att förbättra tillvaron för människor med psykisk ohälsa. Just nu arbetar vi för ensamkommande flyktingars situation, för bättre anpassningar av arbetslivet och med ett internationellt projekt för stöd till skolavhoppare.

Våra projekt är ofta treåriga och resulterar till exempel i rapporter eller att en ny verksamhet skapas. Målet är också att det man kommer fram till ska leva vidare i den ordinarie verksamheten. I sidomenyn hittar du våra aktuella projekt under separata rubriker. Där kan du också läsa kortfattat om en del tidigare projekt.