Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Stöd oss och stärk vår röst!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra. RSMH bildades 1967, är religiöst och partipolitiskt obundet och har ungefär 5 000 medlemmar.

Det talas mer om psykisk ohälsa i offentligheten idag, och mycket har hänt sedan RSMH bildades för över femtio år sedan, men fortfarande finns många fördomar och orättvisor kvar. Forskning visar till exempel att människor med allvarlig psykisk ohälsa i snitt lever 15-20 år kortare än genomsnittet.

Du kan bli medlem eller stödja RSMH:s verksamhet med en gåva om du vill.

Våra viktigaste frågor

RSMH brinner särskilt för att öka resurserna till unga med psykisk ohälsa, att tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka, att tvångsvården ska minska och vi arbetar mot alla former av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Läs mer om våra viktigaste frågor här.

Hur påverkar vi?

De som tar del av vård och stöd från samhället vet hur vården ska bedrivas för att de ska få det bästa stödet – ”Den som bär skon vet var den klämmer”. Därför ska brukare också ha inflytande över frågor som rör bland annat vård, ekonomi och boende. RSMH jobbar för att det ska bli verklighet genom bland annat:

  • Opinionsbildning
  • Studieverksamhet
  • Att vara remissinstans
  • Granskning av myndigheter, vård och service
  • Att driva projekt för psykisk hälsa

Välkommen till oss!

RSMH tror att…

  • aktivitet och social samvaro främjar psykisk hälsa.
  • den som får bidra växer.
  • genom att bemöta varandra med respekt och omtanke skapar vi tillsammans en miljö som främjar återhämtning

RSMH är öppet för alla. Vi är rikstäckande och har drygt 80 aktiva lokalföreningar över hela landet. Vi bryr oss inte om vilka diagnoser du har – vi bryr oss om dig och dina erfarenheter. Välkommen – bli medlem här!