Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Hjälp en medmänniska - swisha en gåva!

Många av våra medlemmar har ont om pengar. 100 kronor räcker till kaffe för tio personer. Tack vare ditt bidrag kan fler få stöd och gemenskap när livet är riktigt tufft. Skänk en gåva på valfritt belopp till vårt Swish-nummer: 123 900 86 32.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra. Vi påverkar politiken och kämpar för våra rättigheter. Över hela landet ger vi stöd och sammanhang till människor med psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Vi räddar bokstavligen liv – genom ditt stöd kan vi göra ännu mer. 

Stöd oss genom att medlem eller genom en gåva

Våra viktigaste frågor

Det talas mer om psykisk ohälsa i offentligheten idag, och mycket har hänt sedan RSMH bildades för över femtio år sedan, men fortfarande finns många fördomar och orättvisor kvar. Forskning visar till exempel att människor med allvarlig psykisk ohälsa i snitt lever 15-20 år kortare än genomsnittet. RSMH brinner särskilt för att öka resurserna till unga med psykisk ohälsa, att tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka, att tvångsvården ska minska och vi arbetar mot alla former av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Läs mer om våra viktigaste frågor här.

Hur påverkar vi?

De som tar del av vård och stöd från samhället vet hur vården ska bedrivas för att de ska få det bästa stödet – ”Den som bär skon vet var den klämmer”. Därför ska brukare också ha inflytande över frågor som rör bland annat vård, ekonomi och boende. RSMH jobbar för att det ska bli verklighet genom bland annat:

  • Social gemenskap och stöd till återhämtning över hela landet
  • Opinionsbildning
  • Studieverksamhet
  • Att vara remissinstans
  • Granskning av myndigheter, vård och service
  • Projekt för psykisk hälsa

Tack för ditt stöd!

RSMH tror att…

  • aktivitet och social samvaro främjar psykisk hälsa.
  • den som får bidra växer.
  • genom att bemöta varandra med respekt och omtanke skapar vi tillsammans en miljö som främjar återhämtning

RSMH är öppet för alla. Vi är rikstäckande och har 78 aktiva lokalföreningar över hela landet. Vi bryr oss inte om vilka diagnoser du har – vi bryr oss om dig och dina erfarenheter. Välkommen – bli medlem här!