Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Snacka om självskadebeteende

Självskadebeteende är ingen diagnos, utan ett tecken på att du mår psykiskt dåligt. Ofta försöker man skada dig själv fysiskt genom att skära dig eller överdosera läkemedel, som ett sätt att hantera svåra känslor.

Självskadebeteende är vanligast bland flickor och ungdomar, men det förekommer bland alla grupper i befolkningen. Att skada sig själv är ett sätt att försöka hantera något som känns jobbigt. Det kan kännas som att det hjälper för tillfället, men det löser inte det som egentligen är problemet.

Det kan vara svårt att sluta skada sig själv. Du kan också uppleva att behovet att skada dig själv ökar efterhand. Det är viktigt att du får hjälp på ett tidigt stadium.

Skadar du dig själv, eller är du anhörig till någon med självskadebeteende? Du kan få stöd på chatt, mejl eller telefon. Du kan till exempel kontakta föreningen SHEDO, som stöttar personer som har självskadebeteende. Du kan också kontakta BRIS, som stöttar barn och unga.

Läs mer om självskadebeteende och om var du kan vända dig i vår nya folder.