Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Ett projekt för bättre arbetsplatser

Många med psykisk ohälsa både får och behåller ett arbete, och det trots en tuff arbetsmarknad. Vilka är framgångsfaktorerna? Det tar vi reda på i projektet Arbete trots psykisk ohälsa.

I början av projektet genomfördes ett större antal fokusgruppsintervjuer för att ta reda på vad som underlättar återhämtning av psykisk ohälsa i arbetslivet. Både arbetsgivare och anställda intervjuades. Materialet som blev resultatet av dessa intervjuer ligger till grund för de utbildningar som tas fram i projektet. Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.

Stöd på nätet

Under projektets andra år har E-utbildningen Hjärnvägen tagits fram. Den riktar sig till arbetsgivare och ger översiktlig kunskap om hur man som arbetsgivare ska stötta anställda som drabbats av psykisk ohälsa.

Efter projektets slut kommer RSMH Utbildning att fortsätta att utveckla och förvalta materialet. Projektet startade 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta vik. projektledare Beatrice Ikonen.
Mejl: beatrice.ikonen@rsmh.se
Tel: 08-120 080 59

Du kan också läsa mer på RSMH Utbildnings webbsida.