Arbets trots psykisk ohälsa — Ett projekt för bättre arbetsplatser

Många med psykisk ohälsa både får och behåller ett arbete och det trots en tuff arbetsmarknad. Vi ställde oss frågan, vilka är framgångsfaktorerna och hur kan fler arbetsplatser bli bättre?

I början av projektet genomfördes ett större antal fokusgruppsintervjuer för att ta reda på vad som underlättar återhämtning från psykisk ohälsa i arbetslivet. Både arbetsgivare och anställda intervjuades. Materialet som blev resultatet av dessa intervjuer ligger till grund för de utbildningar som tas fram. Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.

Stöd på nätet

Under projektets andra år har E-utbildningen Hjärnvägen tagits fram. Den riktar sig till arbetsgivare och ger översiktlig kunskap om hur man som arbetsgivare ska stötta anställda som drabbats av psykisk ohälsa.

I sitt tredje år arbetar projektet med framtagandet av en handbok och digital kurs för att utbilda om hur arbetsgivare kan arbeta bättre med sin psykosociala arbetsmiljö. Målsättning är att ge en solid teoretisk bas, hjälpa arbetsgivare kartlägga sina arbetsplatser för bättre hälsa och att opinionsbilda om behovet att arbeta på nya sätt med dessa frågor.

Efter projektets slut kommer RSMH Utbildning att fortsätta att utveckla och förvalta materialet. Projektet startade året 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta Projektledare Beatrice Ikonen.
Mejl: beatrice.ikonen@rsmh.se
Tel: 070-6622758