Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Ett projekt för bättre arbetsplatser

Många med psykisk ohälsa både får och behåller ett arbete, och det trots en tuff arbetsmarknad. Vilka är framgångsfaktorerna? Det tar vi reda på i projektet Arbete trots psykisk ohälsa.

I samarbete med Högskolan i Dalarna ska RSMH djupintervjua 60 personer för att se vilka faktorer och lärdomar som finns att dra. Är det arbetsplatsens utformning, chefens inställning, arbetstagarens egna strategier som är viktigast? Eller kanske något annat? Ett utbildningsmaterial kommer därefter att tas fram, och det ska också erbjudas arbetsgivare. Materialet kommer att vara evidensbaserat. Projektet finansieras med medel från Arvsfonden.

Stöd på nätet

Vi kommer också att skapa ett webbaserat arbetsplatsstöd. Flera kommuner kommer att få ta del av resultaten och erbjudas utbildningsinsatsen. Efter projektets slut kommer RSMH fortsätta att utveckla och förvalta materialet. Projektet startade 2018.

Vill du veta mer?

Kontakta vik. projektledare Beatrice Ikonen.
Mejl: beatrice.ikonen@rsmh.se
Tel: 08-120 080 59