Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Snacka om psykos

En psykos är en stark psykisk reaktion som innebär att du inte längre kan skilja på fantasi och verklighet. Varje år får 1500-2000 personer i Sverige en psykos.

En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under lång tid. Tidiga tecken är att du får kraftiga humörsvängningar, svårt att klara studier eller arbete, och drar dig undan från omvärlden. Om du får en psykos är det viktigt att du snabbt får vård – då går din återhämtning snabbare och risken för att du i framtiden får nya psykoser minskar.

I vår folder kan du läsa mer om psykoser och om var du bör vända dig om du tror att du eller en anhörig har fått en psykos.