Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

För dig som stödjer – ett diskussionsunderlag om anhörigskap

Under 2020–2022 har RSMH undersökt behovet av stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Detta diskussionsunderlag, med filmer och konkreta övningar, kan föreningarna använda vid studiecirklar eller diskussionsträffar.

Diskussionsunderlaget har tagits fram i samarbete med ABF och Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Projektet har finansierats av Folkhälsomyndigheten.

Underlaget finns som nedladdningsbar pdf här: För dig som stödjer – ett diskussionsunderlag om anhörigskap