Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kontakta förbundsstyrelsen

Du är alltid välkommen att höra av dig till förbundet! Förbundsstyrelsen, FS, har uppgiften att leda riksförbundet RSMH mellan kongresserna. Förbundsordföranden bildar tillsammans med förste och andra vice ordföranden Arbetsutskottet, AU. En ledamot ur FS är utsedd till ersättare i AU.

Tore Hansson

RSMH:s förbundsordförande

Åsa Höij

Vice Förbundsordförande

Per-Olof Tiger

Andre Vice Ordförande

Anette Kruse

Ledamot & Ersättare i AU

Arne Arenteg

Ledamot

Jenny Wetterling

Ledamot & Intressepolitisk Talesperson

Kristina Nyström

Medlemsrepresentant

Ersättare Förbundsstyrelsen

Alain Topor

Annica Essén

Khai Chau

Jessica Nordlund

Jimmie Trevett

Mellis Petersson

Peter Solomon

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till kansliet. Du kan även bifoga en fil nedan.