Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Slutkonferens för Anhörigprojektet  

Den 5:e december klockan 9-12 var det slutkonferens för Anhörigprojektet, som arrangerades av RSMH, Nka och ABF som en hybridkonferens med fysiska platser och möjlighet att delta digitalt. Konferensen ägde rum i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm och det ingick fika samt lunch. Se konferensen i efterhand här.

Under konferensen presenterades rapporten Perspektiv på anhörigskap samt det diskussionsunderlag som tagits fram som heter För dig som stödjer. Båda dessa bygger på RSMH:s interna arbete med anhörigskap men är även relevanta för yrkesverksamma och andra organisationer som vill arbeta med frågor kring anhörigskap och dubbla erfarenheter.

I samband med konferensen lanserades även en digital utbildning för yrkesverksamma med fokus på dubbla erfarenheter av psykisk ohälsa som anhörig och brukare.

09.00-09.10 Insläpp och Hej och välkommen

09.10-09.40 Föreläsning med Beatrice Ikonen, ”Att leva med dubbel erfarenhet av psykisk ohälsa och anhörigskap”

09.40 – 10.20 Rapporten ”Perspektiv på anhörigskap” och diskussionsunderlaget ”För dig som stödjer” presenteras av Charlotte Ovesson, statistiker, och Emil Åkerö och Nicole Shojadoost från RSMH.

10.20-10.40 Rast

10.40-10.55 Christina Ahlzén från analysföretaget Medida presenterar sin utvärdering av projektet

10.55 – 11.25 Vad har vi lärt av projektet? Paneldiskussion mellan representanter från projektet, RSMH och Nka.

11.25-11.55 RSMH Utbildning presenterar sin utbildning om dubbla erfarenheter av psykisk ohälsa som anhörig och brukare.

11.55 Avslut

12.00 Slut

Du kan se konferensen i efterhand via denna länk (föredraget av Beatrice Ikonen är dock borttaget eftersom det tillhör RSMH Utbildning AB): https://youtu.be/eD9mf0IGS9Q