Bli medlem i RSMH

Medlemskap
stödmedlemskap (200:-)medlemskap i lokalförening (160:-)

Ditt namn *

Din epost *

Gatuadress *

Postnummer *

Postort *

Telefonnummer

Födelseår

Betalningsalternativ
betalning via postgiro 406292-3betalning via inbetalningskort

* Obligatoriska uppgifter

För att kunna hantera din gåva behöver vi lagra dina personuppgifter. Det gör vi enligt personuppgiftslagen (PUL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.