Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Tre viktiga anledningar att bli medlem i RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är medlemsorganisationen där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa och våra anhöriga arbetar tillsammans för att värna våra rättigheter i samhället. När du blir medlem bidrar du inte bara till att vi får en starkare röst. Det här är tre viktiga skäl till varför just du ska bli medlem:

Må bättre

Hos RSMH finns trygga mötesplatser för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa – såväl brukare som anhöriga – oavsett diagnos eller bakgrund. Våra hälsofrämjande aktiviteter och demokratiska gemenskap skapar konkreta möjlighet för dig att må bättre, på dina villkor och i din takt.

Mer kunskap om dina rättigheter

RSMH erbjuder dig som medlem större kunskaper om de rättigheter du har som patient, klient och medborgare, liksom vilket stöd som finns i samhället för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Vi erbjuder också handfast, men evidensbaserad, kunskap i självhjälpsstrategier för en ökad psykisk hälsa.

Påverka till det bättre

Genom ditt medlemskap i RSMH har du möjlighet att göra din röst hörd. Du kan engagera dig kring opinionsbildning och frågor som berör dig både lokalt och globalt. Du kan påverka på individ-, organisations- och samhällsnivå. Sverige behöver ett omtag för psykisk hälsa där människors faktiska erfarenheter får påverka skola, vård, stöd och samhälle till det bättre. Din erfarenhet och kunskap behövs!


Att bli medlem i RSMH kostar 160 kronor per år. Som medlem får du också:

  • Tidningen Revansch direkt hem i brevlådan.
  • Medlemsrabatt på alla våra böcker.
  • Försäkring i Folksam när du reser till och deltar i RSMH:s aktiviteter
  • Tre trossatser i ett religiöst neutralt RSMH:
  • RSMH tror att aktivitet och social samvaro främjar psykisk hälsa.
  • RSMH tror att den som får bidra växer.
  • RSMH tror att genom att bemöta varandra med respekt och omtanke skapar vi tillsammans en miljö som främjar återhämtning

Här kan du läsa mer om våra lokalföreningar och var vi finns!

Medlemskapet kostar 160 kronor det första året, sedan bestäms avgiften av den lokalförening du tillhör – det kan bli lite mindre eller lite mer.

Läs vår Integritetspolicy här.