Tre viktiga anledningar att bli medlem i RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är medlemsorganisationen där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa och våra anhöriga arbetar tillsammans för att värna våra rättigheter i samhället. När du blir medlem bidrar du inte bara till att vi får en starkare röst. Det här är tre viktiga skäl till varför just du ska bli medlem:

Må bättre

Hos RSMH finns trygga mötesplatser för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa – såväl brukare som anhöriga – oavsett diagnos eller bakgrund. Våra hälsofrämjande aktiviteter och demokratiska gemenskap skapar konkreta möjlighet för dig att må bättre, på dina villkor och i din takt.

Mer kunskap om dina rättigheter

RSMH erbjuder dig som medlem större kunskaper om de rättigheter du har som patient, klient och medborgare, liksom vilket stöd som finns i samhället för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Vi erbjuder också handfast, men evidensbaserad, kunskap i självhjälpsstrategier för en ökad psykisk hälsa.

Påverka till det bättre

Genom ditt medlemskap i RSMH har du möjlighet att göra din röst hörd. Du kan engagera dig kring opinionsbildning och frågor som berör dig både lokalt och globalt. Du kan påverka på individ-, organisations- och samhällsnivå. Sverige behöver ett omtag för psykisk hälsa där människors faktiska erfarenheter får påverka skola, vård, stöd och samhälle till det bättre. Din erfarenhet och kunskap behövs!


Som medlem i RSMH får du också:

  • Tidningen Revansch direkt hem i brevlådan.
  • Medlemsrabatt på alla våra böcker.
  • Försäkring i Folksam när du reser till och deltar i RSMH:s aktiviteter

Här kan du läsa mer om våra lokalföreningar och var vi finns!

Medlemskapet kostar 160 kronor det första året, sedan bestäms avgiften av den lokalförening du tillhör – det kan bli lite mindre eller lite mer.