Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Snacka om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom beror på att du under en lång tid har levt med mycket stress utan möjlighet att återhämta dig ordentligt. Stressen kan vara orsakad av ditt arbete, eller bero på jobbiga hemförhållanden.

Om du drabbats av utmattningssyndrom är du mycket trött – en trötthet som inte går att vila bort – du kan vara ovanligt stresskänslig och ha sömnproblem. För att få den här diagnosen måste du ha haft vissa symptom under minst två veckor. De ska ha föregåtts av minst sex månader med ovanligt höga stressnivåer.

Om du får hjälp i ett tidigt skede kan du förhindra att besvären blir värre. Därför är det viktigt att du söker vård snabbt. Vänd dig till din vårdcentral eller till företagshälsovården för att boka en första besökstid. I vår nya folder kan du läsa mer.