Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Stödmedlem i RSMH

Att vara stödmedlem är ett bra alternativ om du inte vill aktivera dig i en av våra lokalföreningar. Som stödmedlem är du medlem i organisationen och du står bakom vår verksamhet och våra värderingar. Du stödjer vår verksamhet ekonomiskt genom din medlemsavgift, men också genom att antalet medlemmar gör att vi kan ansöka om statsbidrag.

Som stödmedlem får du:

  • Tidningen Revansch (4 nummer/år).
  • Medlemsrabatt på alla våra böcker.
  • Möjlighet att delta i förbundets aktiviteter, kurser och föreläsningar.

Ett stödmedlemskap kostar 200 kr för ett år.