Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vi ger röst åt våra medlemmar

RSMH uttalar sig ofta i media om förutsättningarna för psykisk hälsa. Vi ger röst åt alla våra medlemmar och andra personer med psykisk ohälsa. Vi blir intervjuade av radio, TV och tidningar. Vi skriver också egna debattartiklar och insändare.

Här nedan har vi samlat de senaste debattartiklarna om psykisk hälsa. Längre ned på sidan finns också andra artiklar och inslag där vi har uppmärksammats för vårt arbete. Klicka på länkarna för att läsa artiklarna eller se inslaget.

Debattartiklar

Dags att alla barn får välja skola
Trots att barn med funktionsnedsättning kan ha ett stort behov av att välja skola är det i stället så att många i praktiken inte omfattas av det fria skolvalet. Förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten uppmanar, tillsammans med företrädare från 14 andra funktionsrättsförbund, regeringen att a
vskaffa diskriminerande undantag i skollagen som tillåter att en elev med funktionsnedsättning kan nekas plats på en skola eller begränsas stöd med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, att skollagen kompletteras med krav på en universellt utformad skolmiljö och att en tydlig strategi för hur Sveriges förskolor och skolor – nya som befintliga – ska göras tillgängliga för alla barn tas fram. Publicerad i Altinget den 20/8 2021.

Ingen ska behöva ta lån för tandläkarbesök
Varför omfattas inte tänderna av den generella välfärden? De som drabbas av detta är ofta ekonomiskt svaga grupper med stort tandvårdsbehov till följd av funktionsnedsättning, medicinering, strålbehandling, nutritionsproblem, olycksfall eller annat som negativt påverkar tandhälsan, skriver RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, tillsammans med företrädare för Funktionsrätt Sverige i Aftonbladet. 7/8 2021. 

Staten måste säkra finansieringen av personliga ombud
NSPH med sina 13 medlemsorganisationer kräver att staten höjer anslaget så att personliga ombud kan fortsätta vara en samhällsekonomiskt lönsam stödfunktion som hjälper människor med långvarig psykisk ohälsa till ett bättre liv. Socionomen 9/6 2021.

Nationell statistik ökar närvaron i skolan
Med de stora problem Sverige har med resultaten i skolan är det både orimligt och mycket oroväckande att vi inte vet omfattningen av skolfrånvaron, skriver RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten tillsammans med flera andra debattörer.
Det är därför bra att Skolverket ska undersöka möjligheterna för att kontinuerligt samla nationell statistik över elevers frånvaro.  Men det är dags att de som har ansvar också tar ansvar: riksdag, regering, kommunala och fristående huvudmän! SvD 27/5 2021.

RSMH: Inställda brukarråd försvårar brukarinflytande
Det väcker oro att brukarråd ställs in i kommuner och regioner alltsedan pandemin startade i mars förra året. Det leder till ett demokratiskt underskott, detta i en tid när brukarnas delaktighet behövs som allra mest, skriver RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten i Altinget, 12/5 2021.

Försäkringskassans alla felaktiga avslag öppnar för basinkomst
Uppdrag gransknings genomlysning av Försäkringskassan bekräftar bilden av stora brister i handläggningen av sjukersättning. Sverige borde nu följa flera andra länders exempel och göra försök med basinkomst istället för att bara reformera en trasig institution. Publicerad i Dagens ETC 12/4 2021

Gör upp med ålderismen och synliggör årsrika kvinnors psykiska ohälsa
Inför internationella kvinnodagen den 8 mars kräver RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten tillsammans med Christina Allaskog, ordförande i Riksföreningen Äldres Hälsa och Alexandra Charles von Hofsten, ordförande i 1,6 miljonerklubben, bättre vård och mer förebyggande insatser för att komma till rätta med den psykiska ohälsan bland äldre kvinnor. Publicerad i Sydsvenskan 6/3 2021

Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa
Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för personer som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta, skriver Jimmie Trevett från RSMH:s styrelse tillsammans med Anki Sandberg, ordförande i NSPH i Altinget. 23/2 2021

Sjuka blir inte friska av otrygghet och orimliga krav
Arbetslinjen har lett till ett system där sjuka människor trots läkarintyg utförsäkras enligt godtyckliga bedömningar hos Försäkringskassan, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande och författaren Åsa Moberg i en debattartikel i tidningen Syre. Författarna kräver ett slut på detta och svenska försök med basinkomst. 25/11 2020.

Hemarbete får inte leda till ökad psykisk ohälsa
Det senaste halvåret har det onormala blivit normalt i arbetslivet. För vissa ger hemarbete förutsättningar till en flexiblare tillvaro. Men det skapar utmaningar för många med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. Om hemarbetet är här för att stanna krävs det nytänkande för att alla ska inkluderas. RSMH skriver tillsammans med Funktionsrätt Sverige. DN debatt 27/9 2020.

Trygg inkomst och socialt stöd är rätt väg till färre självmord
Stöd i vardagen räddar liv. Ändå skärs det ner på insatser som stöttar psykiskt sköra. Satsa på socialpsykiatrin i kommunerna, pröva basinkomst för utsatta grupper och förbättra Försäkringskassans handläggning – så minskar vi antalet självmord. RSMH skriver tillsammans med YPOS, Yrkesföreningen för personligt ombud, med anledning av Suicidpreventiva dagen den 10 september. rsmh.se 10/9 2020.

Sjuka i corona drabbas av trauma i efterhand
Vården måste bli bättre för personer som är traumatiserade, skriver RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten tillsammans med Doris Nilsson, Leg psykolog/leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, behandling och bedömning, Docent och biträdande professor i klinisk psykolog och Sultan Kayhan, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Aftonbladet Debatt 17 /8 -2020. 

Bryt den livslånga karantänen för psykiskt sköra
Människor med långvarig psykisk ohälsa får inte det stöd de behöver och en majoritet av svenska kommuner använder inte evidensbaserade metoder. När Sverige lyfter corona-restriktionerna är det dags för regeringen att se dem som levt isolerade i åratal, skriver RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten och Ulrika Fritz, ordförande i Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige i Göteborgsposten och på GP.se den 24/7 -2020.

Öppet brev: 25 organisationer kräver svar om smittskyddshanteringen under coronapandemin
RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten har, tillsammans med 24 andra organisationer, skrivit ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. De vill bland annat veta på vilka grunder besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning har tagits. Pressmeddelande den 7/7 – 2020.

Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort
Paraplyorganisationen Funktionsrätt, där RSMH är medlem, har skrivit en debattartikel om det problematiska med att närstående till personer i riskgrupp först får ersättning utbetald i höst. Dessutom är den så kallade smittbärarpenningen ett hastverk som inte kommer att få någon effekt i skyddandet av riskgrupper. Publicerad i Altinget 30/6- 2020.

”Stärk strukturer för en god hälso- och sjukvård”
För att få till en bättre sjukvård och klara akuta lägen som den pågående pandemin måste stat, regioner och kommuner samverka bättre, skriver flera debattörer som medverkat i en statlig utredning, däribland RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, i Dagens Medicin 24/6 -2020.

Smittskyddspenning krävs för riskgrupper
Paraplyorganisationen Funktionsrätt, där RSMH är medlem, skrev en debattartikel om det akuta behovet av smittskyddspenning och närståendepenning för riskgrupper och för de som lever med nära anhörig som riskerar att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. Publicerad i SvD 6/4-2020.

Bemötandet av unga kvinnor med psykisk ohälsa måste förbättras
Många unga kvinnor får ett mycket sämre bemötande inom psykiatrin än andra grupper. De utsätts för mer tvång i form av bältning och drabbas i högre grad av vårdskador. Psykiatrin måste börja lyssna på unga kvinnor och ge dem stöd på deras villkor, skriver Lina Markusson, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse, och Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, på internationella kvinnodagen 8 mars på GP:se.

Ge deprimerade rätt till vård
Trots att psykologisk behandling är dokumenterat bra vid depression kan det vara en nära nog hopplös kamp för att få tillgång till vård. Detta måste ändras, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande i en debattartikel i Dagens ETC 24/2-2020.

Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel
Tyngdtäcken & andra hjälpmedel kan vara avgörande för återhämtningen från psykisk ohälsa. Nu behövs ett tydligt ledarskap på nationell nivå gällande hjälpmedel skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande, i en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med bland andra Sveriges Arbetsterapeuter.

F-kassans beslut ledde till Saras självmord
Skyddsnätet behöver stärkas så att hela samhället arbetar för att människor har chansen att få ett bra liv. Det minskar risken för självmord. Men i och med bland annat Försäkringskassan har hårdnat så har detta urholkats. Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, vår förbundsordförande, och P-O Tiger, ordförande i RSMH:s utskott för opinion och samhällspåverkan, i en debattartikel i Aftonbladet den 10 oktober, på Världsdagen för psykisk hälsa som i år har temat självmord.

Återinför och utvidga anmälningsplikten vid självmord!
Varje självmord är en tragedi, och samhället måste göra allt för att undvika att någon hamnar i den situationen. Trots detta utreds självmord allt mer sällan. Det är dags att återinföra vårdens anmälningsplikt vid självmord och dessutom utöka den till att innefatta även socialtjänsten. Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social Hälsa och Mental Hälsa, RSMH och Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet på suicidpreventiva dagen den 10 september.

Alla människor – oavsett hälsotillstånd – ska ha rätt till ett eget hem!
Personer med psykisk ohälsa blir oftare vräkta än andra. Det är en skandal! Samhället måste bli bättre på att hand om alla människor när de mår som allra sämst, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande i en debattartikel på SVT opinion apropå Uppdrag Granskning den 4 september 2019.

Psykiatriambulanser borde köra omhändertagna unga
Det är helt galet att unga som omhändertas transporteras tillsammans med vuxna fångar. Dessa unga har ofta psykisk ohälsa och sådan behandling förvärrar självklart tillståndet. Om Sverige ska följa barnkonventionen borde istället psykiatriambulanser eller en transporttjänst som sköts av SiS användas, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i en debattartikel publicerad i ECT 18 juli 2019.

Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat
En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom. Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i debattartikel publicerad i Expressen 9 juli 2019.

Ensamhet är inget individuellt val – utan en samhällsfråga
Hanne Kjöller raljerade över ensamma människor i DN. Men att ensamheten ökar beror inte bara på individen utan bör ses som ett samhällsproblem, där fattigdom och minskade möjligheter att få billig psykoterapi faktiskt bottnar i politiska beslut. Inlägg publicerat i Dagens Nyheter 2 juli 2019.

Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa
De nuvarande tandvårdsstöden är orättvisa och de som behöver dem mest får sällan del av dem, skriver Jimmie Trevett, vår förbundsordförande i en debattartikel i dag tillsammans med andra organisationer i Funktionsrätt Sverige. Dagens Samhälle 5/3 2019.

Att bollas runt är ovärdigt ett land som Sverige
Personer med drogproblem får ingen behandling för sina psykiatriska symptom förrän missbruket har upphört. Inom missbruksvården får de istället höra att de är för sjuka för att behandlas. Situationen är oacceptabel, skriver bland andra Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH. Svenska Dagbladet 8/11 2018.

Vräk inte människor med psykisk ohälsa
Att människor med svår psykisk ohälsa vräks ur sina hem är ett systemfel. Det skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH. Aftonbladet 10/10 2018

Tvångsåtgärder triggas ofta av dålig kompetens
”Det är dags för psykiatrin att omvärdera sin syn på patienterna”, skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH. SVT Opinion 4/4-2018. 

Sexövergreppen inom psykiatrin måste stoppas
I metoo-uppropet #psykakut kräver vi rutiner för att få stopp på sexuella övergrepp inom psykiatrin och för att alla kvinnor ska ha möjlighet att återhämta sig, skriver Annika Malmqvist och Jimmie Trevett från RSMH. Dagens Samhälle 8/3-2018. 

Tandvården måste förbättras för oss med psykisk ohälsa
Tandvårdsstödet idag blir ett moment 22 för oss med psykisk ohälsa. Systemet måste göras om, skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH. Dagens Samhälle 14/12- 2017.

Kvinnor med psykisk ohälsa extra utsatta
RSMH:s Paulina Tarabczynska skriver om sexuella övergrepp för kvinnor och hbtq-personer med psykisk ohälsa i samband med kampanjen #Metoo. Hon har även skrivit i Aftonbladet och Dagens samhälle. Veckorevyn 21/11 2017.

Hantera kriserna bakom den psykiska ohälsan
RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, skriver gemensam debattartikel på världsdagen för psykisk hälsa. Dagens Samhälle 10/10 2017.

Samhället ska hindra självmorden – inte öka antalet
Ett humant bemötande och en helhetssyn är det viktigaste för att den som mår sämst psykiskt inte ska ta sitt liv, skriver Jimmie Trevett, RSMH. Aftonbladet 10/9 2017.

Ge patienter upprättelse vid brister i psykiatrin
Det råder stora problem med bristande vård- och patientsäkerhet inom psykiatrin. Svenska staten måste vidta åtgärder, skriver Jimmie Trevett, RSMH. SvD 14/6 2017. 

Långt kvar till jämlik hälsa
I 50 år har RSMH kämpat för likvärdiga villkor för människor med psykisk ohälsa. Mycket har hänt, men mycket återstår att göra, skriver Jimmie Trevett, RSMH. Socialpolitik 27/3- 2017.

Allvarliga systemfel i den psykiatriska vården
Unga kvinnor är särskilt drabbade av tvångsåtgärder. De utsätts för bältning, isolering, tvångsmedicinering och sondmatning, skriver Jimmie Trevett, RSMH:s ordförande och Anna Quarnström, jurist och projektledare i Inlåst men inte utan rättigheter. ETC 20/3 2017.

Utredning för jämlik hälsa måste beakta psykisk ohälsa
Personer med psykisk ohälsa riskerar att dö 15-20 år i förtid. Vi driver krav på att regeringens kommission för Jämlik hälsa tar upp detta i sitt arbete. Dagens samhälle 27/4 2016.

Uttalanden i media

Skriker av ångest och hotar grannar – så kan de sjuka få hjälp
Vad kan göras för att undvika att personer med psykisk ohälsa vräks? Hem & Hyra lät några experter, däribland vår förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, läsa vräkningsärenden som gällde psykisk ohälsa och kommentera hur samhället eventuellt hade kunnat hjälpa dem. 7/6 2021.

Krav på utredning av Försäkringskassan
Upprätta en statlig kommission som granskar Försäkringskassan och ger personer som fått felaktiga avslag upprättelse. Det kräver nu Riksförbundet för Social och Mental hälsa efter tv-programmet Uppdrag Gransknings avslöjanden om stora brister i handläggningen av sjukersättningen. Intervju med RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten i tidningen Arbetaren. 19/3 2021.

RSMH: Behövs en annan sorts boende
Intervju med RSMH:s förbundsordförande med anledning av ett larm från anställda vid ett LSS-boende om att flera personer med psykisk ohälsa och missbruk flyttat in. Barbro Hejdenberg Ronsten menar att ett annat slags boende med separat ingång, ljudisolerade bostäder och dygnet runt vård borde finnas tillgängligt för denna grupp. P4 Gotland 17/3 2021.

Så kan vi hindra att människor med psykisk ohälsa vräks
Intervju om att förhindra vräkningar av personer med psykisk ohälsa med RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, i tidningen Hem & Hyra. Tillit, respekt och ödmjukt bemötande, ljudisolerade väggar och mobila specialteam, är några av insatserna som förespråkas i artikeln. 2/12 2o20.

25 år efter psykiatrireformen nu höjs röster för basinkomst
RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, medverkade i en artikel i tidningen Syre och uttrycker där att det bör göras studier i Sverige för att se om den psykiska ohälsan kan förbättras genom att betala ut basinkomst till psykiskt sköra utan arbete. 23/10 2020.

Hej Gotland!
RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten pratar psykisk ohälsa i Youtubekanalen ”Hej Gotland”. Hon berättar bland annat om RSMH:s historia, vikten av att lyssna på brukare, ”housing first” och om den digitala erfarenheten under corona. 7/8 2020

Covid-19 spurs growth in online therapy for mental health care
RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, uttalar sig i Radio Sweden om att det är bra att fler personer får terapi via nätet, speciellt då många  medlemmar har svårt att lämna sina hem under rådande pandemi. 3/8 2020.

Fler behöver ha psykvård på distans
Många brukare låter blir att söka vård för psykisk ohälsa på grund av rädsla för att smittas av coronavirus. RSMH uttalar sig om att det behövs bättre distansalternativ i gårdagens Ekot. Hör RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten och Mikke Lillman ordförande i RSMH Mälaröarna. 29/7 2020.

Personer med psykisk ohälsa kan ha drabbats hårt av pandemin
RSMH-medlemmen Magdalena Birgersdotter, berättar för SVT Nyheter om hur hennes psykiska mående påverkats och försämrats under coronapandemin. 23/7 -2020.

RSMH reagerar kraftigt på SVT:s avslöjande
RSMH Stockholms verksamhetschef, Christer Jerström, uttalar sig kritiskt i SVT Stockholm om tandvårdsföretagen i region Stockholm som ägnat sig åt omfattande fusk gällande nödvändig tandvård. 30/6 -2020.

Pandemin slår hårt mot de med svår psykisk ohälsa
RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten, uttalar sig i Sveriges Radios Ekot om situationen för våra medlemmar under coronapandemin och om våra lokalföreningars viktiga arbete. 23/6 2020.

Habofyran får fint pris:”Stolta och överraskade”
RSMH tilldelar Habofyrans boendestöd priset bästa psykiatriska verksamhet 2019, rapporterar Jönköpingsposten 8/6 -2020. RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten kommenterar  i artikeln varför Habofyrans boendestöd är en mycket värdig pristagare.

Boendestöd i Habo är bäst i Sverige
Anci Höög, ordförande i RSMH Habo/Friends uttalar sig i tidningen Jnytt med anledning av att Habofyrans boendestöd tilldelas priset bästa psykiatriska verksamhet 2019.

Kommunjurist tog fram olaglig vräkningsplan

Novalie som har psykisk ohälsa vräktes utan förvarning från sitt stödboende i Vänersborgs kommun, rapporterar Sveriges Radio  4/5-2020. Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande, kommenterar i slutet av detta inslag om denna omänskliga behandling.

Så påverkas den psykiska ohälsan av coronapandemin
Radioprogrammet Karlavagnen i P4 gjorde 26/4-2020 ett specialavsnitt hur covid-19 påverkar den psykiska hälsan. Annika Bostedt som är projektledare på RSMH:s projekt SECiSo 2.0 deltog, liksom Linnea Hultberg som är ordförande i RSMH Vilja i Sundsvall.

”Fantastiskt att vara första kvinnan någonsin”
Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande, intervjuas om att vara den första kvinnliga förbundsordföranden i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Helagotland.se 14 maj 2019.

Ett svek från psykiatrin mot de sjuka
Jimmie Trevett intervjuas angående grova övergrepp mot patienter inom den psykiatriska vården på St Görans sjukhus. SvT 15/4 2018.

Patientsäkerheten hotas av dålig beredskap mot övergrepp
Psykiatriska slutenvårdsavdelningar har dålig beredskap för sexuella övergrepp eller trakasserier. Intervju med Anna Quarnström, jurist och projektledare för Inlåst med inte utan rättigheter. Feministiskt Perspektiv 25/7 2017.

Så påverkar arkitekturen psykiatriska patienter
Tvångsåtgärderna halverades tack vare bra arkitektur. Intervju med Paulina Tarabczynska, RSMH. P3 14/3 2016.

Han var inlåst i 22 år – hittade gemenskap i RSMH
Ove Stenlund var inlåst på Säters sjukhus i 22 år och går nu varje dag till RSMH. RSMH Dalarna firar 40 år. P4 Dalarna 28/5 2015.

Patienter från psykiatrin bör tas emot snabbare
Jimmie Trevett, RSMH, uttalar sig om ett förslag att kommuner snabbare ska ta hand om utskrivningsklara patienter. Sveriges Radio 20/3 2015.