Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Föreningar som inspirerar

På den här sidan vill vi visa upp delar av våra föreningars aktiviteter och engagemang. Det kan vara allt från bingokvällar till utflykter eller andra tips och råd som ni vill dela med er av. Tanken är att vi gemensamt ska synliggöra det fantastiska arbete som våra föreningar gör varje dag, och inspirera andra föreningar. Vill ni dela med er? Mejla i så fall till hanna.schubert@rsmh.se eller till foreningssupport@rsmh.se.

Skicka sommarens planer till Revansch!

Vad händer i din förening i sommar? Revansch nummer 2 kommer ut i början av juni och under vinjetten ”Det händer i RSMH lokalt” finns det plats för nedslag i lokalföreningarnas verksamhet. Skicka en kort text om en aktivitet, eventuellt med hänvisning till en person eller hemsida för mer information och anmälan, som händer juni-augusti 2022. Mejla: anna.morin@rsmh.se eller revansch@rsmh.se

Det är inspirerande för både nya och gamla medlemmar att läsa om vad som händer lokalt!

Vill ni dela med er av föreningens aktiviteter eller andra tips eller råd? Mejla då till foreningssupport@rsmh.se.