Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Snacka om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är en våra största folkhälsoutmaningar. Forskare menar att varannan svensk i arbetsför ålder någon gång i livet kommer att drabbas av psykisk ohälsa. Samtidigt upplever många att psykisk ohälsa är tabubelagt och många vågar inte prata öppet om sin diagnos eller svårigheter.

Under hashtaggen #snackapsykiskohälsa vill vi nu samla så många som möjligt, gammal som ung, med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.  Genom att vi alla vågar dela med oss av vår vardag i sociala medier, vill vi öka förståelsen för och minska stigman kopplade till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är inget ovanligt och många har egna erfarenheter av det, ändå är det så svårt att tala öppet om. Varför ska det vara så? Var med och snacka! (Läs pressmeddelandet här!)

I våra foldrar kan du läsa mer!

Som en del av vårt arbete med att #snackapsykiskohälsa har vi gjort foldrar med information om de vanligaste diagnoserna inom psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om symptom och saker som du kan känna igen dig i om du exempelvis har ångest eller om du fått diagnosen utmattningssyndrom. Du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp och vård. Du hittar alla våra foldrar i menyn till vänster.

För dig som mår psykiskt dåligt är det bra att veta att du inte är ensam. Vi är många som fått en diagnos eller som mår psykiskt dåligt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något skamligt med psykisk ohälsa. Ett första steg mot att må bättre är att våga prata om ditt mående och att ta hjälp av andra.

Snacka om psykisk ohälsa i sociala medier

Facebook, Instagram och Twitter kommer du under hashtaggen #snackapsykiskohälsa kunna följa snacket om psykisk ohälsa och dela med dig av din egen berättelse. Vi vill bryta alla existerande tabun och de felaktiga föreställningar som finns om psykisk ohälsa. Vi vill se ett samhälle där man med samma lätthet som vi pratar om snuva, kan prata om ångest, utmattning eller annat. En psykiatrisk diagnos är något man har, inte något man är.

Har du frågor om #snackapsykiskohälsa?

Om du har frågor om kampanjen kan du kontakta oss på rsmh@rsmh.se.

Pressbilder och RSMH:s logga hittar ni här.

33

procent av Sveriges kvinnor i åldern 16-29 år är stressade*

*Statistik från Folkhälsomyndigheten

41

procent av befolkningen 16-84 år har besvär med oro eller ångest*

4

procent av svenskarna fick diagnosen depression under år 2020*

Sprid bilder i sociala medier

De här bilderna kan du kopiera och sprida i dina sociala medier. Ju fler som sprider dem och sina budskap, desto större genomslagskraft får vi och arbetet med att bryta stigman! Bilderna nedan är anpassade för Facebook, Instagram och Instagram stories.