Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Rapport: Perspektiv på anhörigskap

Under 2022 genomfördes en större kartläggning inom RSMH kring perspektiv på och kring anhörigskap och hur RSMH som brukarorganisation kan arbeta kring anhörigskap till personer med psykisk ohälsa. Resultatet finns i rapporten med namnet Perspektiv på anhörigskap där även metoden Associationsträdet togs fram, vilket presenteras i Metodbilagan. Rapporten är skriven av metodutvecklaren Emil Åkerö, projektledare för Anhörigprojektet, och statistikern Charlotte Ovesson.

Rapport: Perspektiv på anhörigskap

Metodbilaga

Tabellbilaga