Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Så vet du att pengarna används rätt

RSMH vill förändra

RSMH arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan. Vi skriver remissvar, lägger fram konstruktiva förslag och kämpar för alla oss med erfarenheter av psykisk ohälsa. Med ditt stöd blir vår röst starkare så att vi kan arbeta för att alla ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ett samhälle där psykisk ohälsa inte leder till utanförskap.

RSMH räddar liv

Över hela landet erbjuder vi sociala sammanhang och stöd för personer som mår dåligt och som befinner sig i ofrivillig ensamhet. Många kan vittna om att de inte hade klarat sig utan det lokala sammanhanget och stödet de fått när samhället brustit i stöd och bemötande. Tack vare din hjälp kan vi finnas på ännu fler platser, och på så vis fortsätta att rädda liv.

Vi har 90-konto sedan årsskiftet 2023/2024

RSMH har 90-konto hos Bankgirot; 900-8632 (SWISH 900 8632). Det innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller deras högt ställda krav. Det görs bland annat görs en särskild årlig redovisning av våra intäkter och kostnader som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto

Medlemmar i Giva Sverige sedan årsskiftet 2023/2024

RSMH är medlemmar i Giva Sverige. Det är en branschorganisation som bland annat jobbar att alla insamlingar ska vara transparenta, etiska och professionella. Ett medlemskap i Giva Sverige innebär att du som givare kan vara trygg med att pengarna används rätt!

Giva Sveriges kvalitetskod 

Revisorer

På RSMH:s kongress väljs revisorer. De verkar helt oberoende och granskar föreningens räkenskaper och verksamhet. De rapporterar till kongressen genom revisionsberättelsen.

RSMH:s policydokument, uppgifter och rapporter

Nedan är policydokument, uppgifter och rapporter för att garantera att dina pengar används rätt, och att vi efterlever riktlinjer för etiskt, tryggt och transparent givande.

RSMH:s stadgar

RSMH:s senaste kongressprotokoll

RSMH:s Årsbokslut för verksamhetsåret 2023 (notera att ÅB fr. o m 2024 upprättas i K3)

Revisionsberättelse 2023

RSMH:s Verksamhetsberättelse för 2023

RSMH:s Effektrapport för 2023

RSMH:s protokoll från Förbundsrådet maj 2024

RSMH:s uppförandekod

RSMH:s policy för medel- och kapitalförvaltning

RSMH:s policy för att motverka oegentligheter

Ersättning högsta tjänsteperson