Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

RSMH - tillsammans för rättvisa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra. RSMH bildades 1967, är religiöst och partipolitiskt obundet och har ungefär 6 500 medlemmar.

Det talas mer om psykisk ohälsa i offentligheten idag, och mycket har hänt sedan RSMH bildades för femtio år sedan, men fortfarande finns många fördomar och orättvisor kvar. Forskning visar till exempel att människor med allvarlig psykisk ohälsa i snitt lever 15-20 år kortare än genomsnittet.

Våra viktigaste frågor

RSMH brinner särskilt för att öka resurserna till unga med psykisk ohälsa, att tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka, att tvångsvården ska minska och vi arbetar mot alla former av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Läs mer om våra viktigaste frågor här.

Hur påverkar vi?

De som tar del av vård och stöd från samhället vet hur vården ska bedrivas för att de ska få det bästa stödet – ”Den som bär skon vet var den klämmer”. Därför ska brukare också ha inflytande över frågor som rör bland annat vård, ekonomi och boende. RSMH jobbar för att det ska bli verklighet genom bland annat:

  • Opinionsbildning
  • Studieverksamhet
  • Att vara remissinstans
  • Granskning av myndigheter, vård och service
  • Att driva projekt för psykisk hälsa

Välkommen till oss!

RSMH är öppet för alla. Vi är rikstäckande och har drygt 100 aktiva lokalföreningar över hela landet. Vi bryr oss inte om vilka diagnoser du har – vi bryr oss om dig och dina erfarenheter. Välkommen!
Söker du någon på förbundskansliet? Här hittar du direktnummer till de anställda där.

Porträtt Khai Chau

Vill du bli medlem i RSMH?

En dag mår jag dåligt och behöver stöd, nästa dag är det någon annan. Man växer av att kunna ge! - Khai Chau, RSMH-medlem, Eskilstuna
Trianglar i ett mönster.