Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Insändare

Tidningarnas insändarsidor tillhör de som folk läser mest. Hjälps åt i lokalföreningen så att era frågor kommer fram några gånger per år. Läs mer om hur du kan skriva en insändare här!

Ämne

Insändarsidorna är ofta en demokratisk ventil för medborgarna. För oss saknas det inte ämnen. Ta gärna upp ett generellt problem och gör det lokalt anpassat. (Exempel: Låg sjukersättning – Hur många i vår kommun lever under Europeiska unionens fattigdomsgräns?). Läs mer om våra frågor och mål i vårt principprogram eller i vårt reformprogram Samhällsreform: Ingen ska falla mellan stolarna.

Struktur

När vi skriver en insändare är det viktigt att hitta en fyndig och slagkraftig rubrik, men tänk på att tidningen ofta själva sätter den.

Det gäller att fånga läsarens intresse och nyfikenhet. Inled gärna med två eller tre rader som får läsaren att höja på ögonbrynen. Skriv så rakt som möjligt.

När inledningen är klar beskriver ni sakfrågan och de brister/problem/ missförhållanden ni vill påtala/uppmärksamma.

Skriv inte för långa texter. En insändare brukar vara cirka 1500-2000 tecken. Avsluta insändaren med ett tydligt önskemål eller krav till mottagaren. Tänk på att aldrig använda en nedlåtande ton eller gå till personangrepp i texten.

Skriv sedan under med namn på de personer som står bakom texten. Tänk på att texter (textidé) ska ha gått genom styrelsen eller lokalföreningens namn innan den kan användas i RSMH-föreningens namn.

Du kan läsa ett exempel på insändare här.

Debattartikel

Att skriva debattartiklar till landsortspress och lokaltidningar är också ett jättebra sätt att synas. Här finns tips på hur ni ska skriva dem för att media ska nappa.

Aktuellt ämne

Det är lättare att bli publicerad om din debattartikel är kopplat till något dagsaktuellt. Det kan till exempel vara att den knyter an till världsdagen för psykisk hälsa, en ny utredning, en debatt i kommunfullmäktige eller något annat aktuellt.

Argumentera för din sak

När du valt ämne som du argumenterar för eller emot, skriv ner fem-sex argument som styrker din åsikt. Tänk att hela texten ska handla om att övertyga läsaren om att du har rätt.  Fundera även över motståndarsidans argument och hur du kan bemöta deras starkaste argument i texten.

Illustrera med personliga berättelser

Ett sätt att väcka engagemang kan vara att illustrera dina argument med hjälp av en berättelse från verkligheten om en person som råkat ut för det problem du vill belysa eller som blivit hjälpt av de insatser som du kräver i debattartikeln.

Fakta

Hänvisa till källor i form av undersökningar och/eller statistik som styrker din sak.

Skriv enkelt

Skriv korta och raka meningar. Dela in texten i korta stycken och försök att ha en tydlig poäng i varje stycke.

Våga sticka ut hakan

Var inte rädd för att provocera läsaren. Använd gärna frågor och utrop. Ett sätt att bygga upp din debattartikel kan vara att inleda med en fråga och avsluta med ett utrop.

Avsluta på topp

Avsluta med att sammanfatta det viktigaste och upprepa ditt starkaste argument. Vad händer om man inte gör som du föreslår? Ställ någon till svars, exempelvis ansvarig kommun- eller regionpolitiker.

Förbered dig på att kunna ge svar på tal
Se eventuella repliker som en inbjudan till att nå ut ytterligare med ditt budskap.

Här kan du läsa ett exempel på en debattartikel från RSMH som fick stort genomslag.

Sprid artikeln!

Har ni fått en insändare eller debattartikel publicerad? Glöm då inte att sprida artikeln i sociala medier, till exempel på föreningens Facebook-sida.