Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Tips på hur ni hanterar media

Intervju

Ställ gärna upp på intervju om ni får frågan. Det är ett jättebra sätt för RSMH att få synlighet och på så vis kunna få nya medlemmar. Här finns tips på hur ni kan förbereda er så att det känns mindre nervöst.

Före intervjun

Var inte rädd för att fråga journalisten vad ska intervjun handla om och vilka frågeställningar hen vill ha svar på, samt hur lång intervjun ska bli och var och när den kommer att publiceras.

Be alltid att få återkomma om en stund. På så vis ger du dig själv möjlighet att samla dina tankar och tid till att ta fram bakgrundsfakta. Ta stunden att tänka igenom vilka du når genom det aktuella mediet och vad du vill få sagt i detta sammanhang. Formulera gärna på papper några få viktiga saker som du bestämmer att du vill förmedla i intervjun. Plocka fram eventuella fakta som du själv kan ha stöd av i intervjun.

Om du har tid, be någon att genomföra en ”låtsasintervju” med dig så att du får träna.

Under intervjun

Fokusera på vad du vill ha sagt. Försök gärna att exemplifiera. Undvik att säga ”inga kommentarer” och be att få återkomma om du är osäker på en uppgift. Om huvudet känns tomt på svar, vinn då tid genom att själv upprepa journalistens fråga, eller ställ motfrågan ”Hur menar du?”

Kom ihåg att du alltid kan be om att få göra en ny tagning om du är helt missnöjd med ett svar för radio eller tv.

Efter intervjun

Tänk på att intervjun inte är över förrän du och journalisten skiljs åt. Be om att få godkänna dina citat innan publicering.

Källa: Westanders PR-handbok 2020