Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Manual för påverkansarbete

Här finns tips på hur er lokalförening kan jobba för att nå ut med vår intressepolitik. Det handlar om allt från hur ni skriver en insändare till vad ni kan tänka på när ni möter media.

Mot samma mål

Det är viktigt att vi driver frågor mot samma mål. I RSMH:s principprogram står det vad RSMH tycker i olika frågor. Där anges också mål som vi vill uppnå. I november 2020 släppte vi också vårt reformprogram Samhällsreform: Ingen ska falla mellan stolarna, i vilket vi presenterar fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg.

Alla behövs

Anpassa påverkansarbetet efter de förutsättningar ni har i er förening. Hitta en ambitionsnivå där alla som vill kan delta. Alla kan hjälpa till – från att koka kaffe till att sortera papper, till att ringa samtal, skriva insändare eller delta under möten med politiker. Alla är viktiga!

Vad är en nyhet?

Vad är en nyhet? Hur väljer medierna ut vilka händelser som ska hamna i nyheterna? Vad kan ni i föreningen tänka på när ni ska skriva en debattartikel eller insändare? Läs mer här!

Ta kontakt!

Vill ni kontakta en tidning eller andra medier för att föra fram vårt viktiga budskap? Här hittar ni tips på hur ni kan gå tillväga och vad ni ska tänka på innan ni kontaktar tidningen.

Insändare och debattartiklar – tips och råd

Hur skriver man en insändare eller debattartikel? Läs mer här!

Hur skriver man ett pressmeddelande?

Här får ni hjälp med att skriva ett pressmeddelande.

Hurra! En intervju är bokad – vad ska ni tänka på?

Har tidningen eller andra medier hört av sig för en intervju? Grattis, det är ett stort steg för att nå ut med vårt budskap! Läs mer om vad ni kan tänka på före, under och efter intervjuns gång!

Politiskt påverkansarbete är också viktigt!

Det är inte bara medierna som är viktiga för vårt påverkansarbete. Ni har även möjlighet att samtala med lokalpolitiker för att informera om vår verksamhet och de frågor som vi arbetar för. Vill er förening bedriva politiskt påverkansarbete? Läs mer här för tips och råd!

Påverka via sociala medier

Traditionell media, som tv och tidningar, är inte den enda vägen att utöva påverkansarbete. Sociala medier rymmer en massa människor som vill veta mer om RSMH och de frågor som vi driver. Sprid budskapet på exempelvis föreningens Facebook-sida. Gör avtryck i kommentarsfälten. Ta alla tillfällen att lyfta våra åsikter. På Twitter ska budskapet vara kort och tydligt. På Facebook och Instagram kan ni ha mer text och bilder eller filmer.