Vi vill se ny reform för psykisk och social hälsa!

Med psykiatrireformen, som kom för 25 år sedan, skulle gruppen människor med svårast psykisk ohälsa få det bättre. RSMH:s medlemmar kan vittna om att många problem kvarstår. Ett av de största problemen är att människor bollas mellan olika myndigheter utan att få rätt hjälp någonstans. RSMH anser att det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa. Ingen människa ska falla mellan stolarna.

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Nästan en miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och upp till varannan person kommer någon gång i livet att drabbas. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller hos en närstående.

I över 50 år har RSMH verkat för bättre villkor för personer med psykisk och social ohälsa. RSMH bildades år 1967 som en reaktion mot vanvården på mentalsjukhusen, och var starkt bidragande till att dessa stängdes.

Med psykiatrireformen för 25 år sedan skulle gruppen med svårast psykisk ohälsa få det bättre, genom att ansvaret för boende och sysselsättning överfördes från landstingen till kommunerna. Men många problem kvarstår, och ett av de största är att så många människor bollas mellan olika myndigheter och inte får rätt hjälp någonstans.

Det behövs en ny reform för psykisk och social hälsa, och för att ingen människa ska falla mellan stolarna. Oavsett ålder, bakgrund eller graden av psykisk ohälsa har vi rätt till ett gott bemötande, att bli lyssnade till och att ha makt över hur vården för oss ska se ut.

RSMH formulerar fyra reformkrav

RSMH presenterar följande fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg:

1. Brukarmakt på riktigt – gör om Socialtjänstlagen till en rättighetslag och skriv in i Förvaltningslagen en skyldighet att hjälpa personer till den hjälp de önskar få.

2. Under samma tak – det ska finnas platser där olika kompetenser finns samlade och där vård och omsorg är tillgängligt.

3. SIP med budget och vite – ge ekonomiska muskler till de samordnade individuella planerna och inför vite när de inte följs.

4. Rätt till basinkomst och meningsfull sysselsättning eller arbete oavsett psykisk och social hälsa.

RSMH anser dessutom att rätten till en bostad ska vara ovillkorad (Bostad först), att alla kommuner borde inrätta personligt ombud (PO), att boende- och individstöden ska stärkas och att det behövs en upprättelsekommission för dem som utförsäkrats.

Läs reformförslaget!

Här kan du läsa vårt reformförslag i sin helhet.

Här hittar du också en sammanfattning av vårt reformförslag.

Manual i påverkansarbete

Vill ni skriva en insändare eller debattartikel om våra reformkrav? Planerar ni i föreningen att träffa politiker och andra tjänstemän för att sprida vårt budskap och påverka samhället? I vår manual i påverkansarbete hittar ni en hel del tips och råd kring hur ni kan göra.

Har du frågor?

Om du har frågor om innehållet i reformförslaget kan du kontakta Elin Engström, på elin.engstrom@rsmh.se.

Om du vill rapportera om våra förslag i media råder vi dig att prata med någon av våra presskontakter, Barbro Hejdenberg Ronsten eller Kristina Båth. Du hittar kontaktinformation till dem här.