Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Politiskt påverkansarbete

Våra lokalföreningar har en viktig roll att fylla med att göra sina röster hörda och bidra till klokare politiska beslut. Möten med politiker och tjänstemän kan vara en viktig del. Här kommer några tips på vad du kan göra för att lyckas i det arbetet.

Vad vill ni påverka?

Finns det ett problem eller en orättvisa som ni vill ändra på? Beskriv problemet. Sätt tydliga mål och tänk igenom vad det är ni vill uppnå. Se till att alla engagerade är införstådda med målet. Ni kan också fundera på om ni kan samarbeta med andra som tycker lika i frågan, till exempel andra föreningar eller organisationer.

Ta reda på vem som bestämmer

Undersök hur beslutsprocesserna för frågan ser ut. Vem har makten att förändra situationen? Är det till exempel nämndordförande, regionsråd eller en sjukhusdirektör? Tänk på att även räkna med ansvariga tjänstepersoner såsom förvaltningschefer och politiska sekreterare, som ofta har stort inflytande över regelverk och de politiska frågor som drivs..

Vem är det egentligen som tycker vad?

Leta på nätet och gå igenom motioner, uttalanden i media och partiernas program.
Ta även reda på hur enskilda förtroendevalda ställer sig i frågan.

Boka in möten

Läs på om den beslutsfattare som du ska träffa; vilket parti tillhör hen? Hur ställer sig partiet i frågan? Försök att anpassa dina argument efter den som du ska prata med. Brinner personen särskilt för någon fråga – försök att trycka på det. Ha med ett papper där du sammanfattar dina viktigaste punkter och lämnar över det i slutet av mötet.

Håll ut

Det tar tid att få till en förändring. Glöm inte att fira det arbete och de framsteg ni faktiskt gör.