Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Stöd till föreningar i virustider

Vi har tidigare gått ut med information om hur man på egen hand kan hålla kontakten med andra föreningsmedlemmar, sin styrelse eller andra med hjälp av telefon och dator i inlägget Kamratskap i virustider. Här kommer nu stöd till föreningar i virustider.

I tider av oro och osäkerhet behöver människor kunna mötas och samtala om det som händer. Därför är det viktigt att inte ställa in möten helt, utan att istället försöka ställa om. I fredags startade vårt studieförbund ABF Mötesakuten, med målet att hjälpa föreningar ”att träffas utan att träffas”.

Den som vill arrangera ett möte kan kontakta Mötesakuten och få hjälp med att ta de första stegen mot ett digitalt årsmöte, en studiecirkel eller en annan träff eller möte. För att få hjälp mejlar ni först till motesakuten@abf.se och inom en timme får ni återkoppling via mejl eller telefon. Mötesakuten är öppen varje dag mellan 8.00 och 20.00 och ger stöd via telefon eller chatt. Läs mer här.

ABF har också tagit fram materialet Den digitala studiecirkeln om hur man kan genomföra studiecirklar digitalt.

Ett annat sätt att ha möten utan att riskera smitta, kan vara att ses utomhus för en promenad. Var då noga med att hålla ordentligt avstånd (minst en meter) och inte ta i varandra. Delta inte heller i utomhusaktiviteter om du inte är helt frisk.

Stöd till medlemmarna

Det är oroliga tider och många mår dåligt och blir ensamma under isolering. Förutom att ni kan stötta varandra i föreningen med telefonsamtal och sms, ringkedjor eller kanske digitala möten med hjälp av telefon och dator, finns olika stödlinjer att hänvisa till:

Röda korset har en stödtelefon under coronakrisen dit man kan vända sig om man är orolig. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma. Tel: 0771-900 800.

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar och helger mellan klockan 08 och 19, för att prata med en av volontärer.

Om du har symptom som torrhosta, feber, och/eller andningsbesvär OCH något av följande stämmer: Du känner dig mycket sjuk, är över 80 år eller arbetar inom vård och omsorg ska du vända dig till 1177.

Om du har generella frågor om coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, kan du vända dig till det nationella informationsnumret 113 13.

Har du fler tips om hur stöd till föreningar i virustider kan se ut?

Mejla då gärna till rsmh@rsmh.se