RSMH:s policydokument

Här kan du läsa RSMH:s policydokument. De här dokumenten beskriver hur RSMH ska arbeta och kommunicera. Fler policydokument kommer att läggas upp här allt eftersom.

RSMH:s stadgar

RSMH:s stadgar klargör bland annat hur riksförbund, distrikt och lokalföreningar ska fungera. Under kongressen i maj 2019 bestämdes det att vissa ändringar i stadgarna skulle göras. De trädde i kraft den 1 oktober 2019 och finns att läsa här.

RSMH:s Principprogram

Vad står RSMH för och vilka är våra viktigaste ståndpunkter? Här kan du läsa och ladda ner
vårt principprogram.

Verksamhetsinriktning

Vid kongressen antas även en verksamhetsinriktning som i stora drag beskriver vad organisationen ska ägna sig åt under de kommande fyra åren. Utifrån verksamhetsinriktningen skrivs sedan en verksamhetsplans för varje år. Här hittar du verksamhetsinriktningen som antogs på 2019 års kongress.

Grafiska riktlinjer

Dessa riktlinjer underlättar när föreningen ska ta fram tryckt och digitalt material, och innehåller instruktioner för färger, typsnitt och logotyper. Syftet med grafiska riktlinjer är att mottagaren ska känna igen våra material även till utseendet, inte bara till innehåll. Sidan uppdateras. Bläddra i de grafiska riktlinjerna här.

Kongressprotokoll 2019

Vart fjärde år har RSMH kongress, där representanter från landets lokalföreningar träffas. Här hittar du protokollet från RSMH:s senaste kongress år 2019.

Protokoll från förbundsrådet 2020

En gång om året samlas ombud från RSMH:s distrikt till ett förbundsråd. 2020 års förbundsråd hölls, på grund av rådande situation, digitalt på plattformen Zoom. Här hittar du protokollet från förbundsrådet 2020.

RSMH:s integritetspolicy för medlemmar
och prenumeranter

Klicka här för att läsa integritetspolicyn