Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Förslag till insändare om reformprogrammet

Insändarsidorna hör till det som folk läser mest i en tidning. Det är ett bra sätt för er i föreningen, eller enskilda medlemmar, att göra våra frågor synliga. Här hittar ni underlag om ni i föreningen, tillsammans eller enskilt, vill skriva en insändare utifrån reformprogrammet.

Insändare: ingen ska falla mellan stolarna

RSMH ser att många problem kvarstår sedan psykiatrireformen genomfördes för 25 år sedan. Det finns glapp till exempel mellan ungdoms- och vuxenpsykiatri och mellan kommuner och regioner. Vi vill förhindra att människor faller mellan stolarna. Här hittar ni underlag till en insändare om att ingen ska falla mellan stolarna i den psykiatriska vården.

Insändare: alla har rätt till en skälig levnadsnivå och trygg inkomst

RSMH anser att alla människor, oavsett psykisk och social hälsa, har rätt till en skälig levnadsnivå och en trygg inkomst. Verkligheten är att nästan 600 000 svenskar i arbetsför ålder är sjukskrivna, där den vanligaste bakomliggande orsaken är psykisk ohälsa.
Här hittar ni underlag till en insändare om trygg inkomst och säkerhet för alla.

Manual för påverkansarbete

Här kan ni i föreningen få tips för hur ni kan arbeta för att nå ut med RSMH:s budskap och intressepolitik. Här finns tips och råd för hur ni skriver en insändare, pratar med politiker eller vad ni kan tänka på för att få spridning för våra frågor. Manualen hittar ni här.