Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Så kan vi hindra att människor med psykisk ohälsa vräks”

Tillit, respekt och ödmjukt bemötande. Ljudisolerade väggar och mobila specialteam. Det finns många sätt att rädda psykiskt sjuka människor från gatan. Och en stor del av ansvaret vilar på hyresvärdarnas axlar.

Att psykisk ohälsa leder till hemlöshet är till stor del ett storstadsfenomen, ­berättar Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH för tidningen Hem & Hyra.

– På mindre orter är man ofta känd och kan få hjälp tidigare. Bor man i stan och saknar anhöriga är det mycket mer riskabelt. Man missar hyran, blir ­uppsagd och riskerar att falla mellan stolarna.

Hur förhindrar vi att människor som mår dåligt hamnar på gatan?
– Först och främst måste ­kommunerna bli bättre på att ge stöd i vardagen. I ­andra hand ska man kunna erbjuda ­alternativa boendeformer som är anpassade efter den enskildes behov.

Kan hyresvärdarna hjälpa på något sätt?
– Ja, de spelar en stor roll. Bättre ­ljudisolerade bostäder kan till exempel minska ljudstörningar från personer som skriker eller är nattaktiva. Genom att utbilda bostadsbolagens personal hur de ska bemöta människor som mår ­psykiskt dåligt kan man också fånga upp och hjälpa många.

Läs hela intervjun i Hem & Hyra här

Läs mer om vad RSMH anser om rätten till bostad i vårt reformprogram här