Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Supported Education: för unga utanför skolan

SECiSo är ett transnationellt samarbete som fokuserar på skolavhoppare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa. Projektet består av två delar med olika inriktning och syfte. Det övergripande målet för SeciSo är att implementera Supported Education i Sverige med stöd för skolavhoppare och unga som varken arbetar eller studerar.

Arbetet bedrivs inom den modell som heter Supported Education, ungefär Stöd i studier, vilket är en rehabiliteringsmetod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan men som vill lyckas med sina studier. Målet är att använda det civila samhället som en resurs för de unga. Det kan till exempel vara medlemmar inom RSMH  eller andra organisationer som är stödpersoner för studenter. De ses då inte som myndighetspersoner utan som medmänniskor som har liknande erfarenheter.

Kunskapsplattform i flera länder

En kunskapsplattform kring Supported Education byggdes i Sverige, Nederländerna och Tyskland i ett projekt som pågick fram till år 2019. Det är första gången ett gränsöverskridande EU-projekt fokuserar på avhopp i skolan och psykisk ohälsa.

Se introduktionsfilm om Supported Education här!

Ny verktygslåda

Under en konferens som projektet anordnade i Stockholm i september 2019, presenterades boken Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan – Verktygslåda Supported Education. Det är den första verktygslådan i Sverige som fokuserar på praktiska verktyg och övningar för alla som vill stötta studenter enligt metoden. Här kan du höra projektledare Annika Bostedt berätta om boken.

Vill du läsa verktygslådan? Den finner du här!

SECISO 2.0

Projektet är en vidareutveckling av SECiSo (Supported Education in Civil Society) och pågick mellan 2018-2021. Målet var att skapa förutsättningar för att Supported Education (SEd) implementeras i de åtta referensverksamheterna*. SEd är en metod för att stödja UVAS, med psykosociala svårigheter, i skolarbetet. Huvudinnehållet i projektet är att ta fram ett SEd-utbildningspaket som är anpassat efter svenska förhållanden samt att utbilda åtta referensverksamheter i metoden. De ska i sin tur utbilda lokala och regionala aktörer.

SEd används redan på många håll i Sverige men SECiSo 2.0 utvecklar konceptet (metod och utbildning) till att passa svensk skollagstiftning. Det långsiktiga målet för RSMH och projektet är att metoden Supported Education implementeras i hela Sverige.

Projektet arbetar forskningsnära med den Nederländska projektpartnern samt svenska Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Ett SEd-nätverk kommer att anordnas där verksamheter från hela Sverige kan utbyta tankar, erfarenheter och kunskap kring metoden. På detta sätt tror vi att fler unga med psykiska eller psykosociala svårigheter i större utsträckning får stöd i tid, och vi kan uppnå projektets syfte – att förebygga oavslutade studier, vilket ofta leder till utanförskap, stigma och fattigdom.

De åtta referensverksamheterna för SECiSo 2.0:
Sundsvall kommun, Kommunala aktivitetsansvaret, barn- och utbildningsförvaltningen
Stiftelsen Activa, Region Örebro Län
Aprendere skolor, Odengymnasiet, Stockholm
Uppsala kommun, Vård- och Omsorgsverksamhet
Föreningen Urkraft, Skellefteå
Mittuniversitetet, Östersund
Boden kommun, Utbildningsförvaltningen
JagKan, Helsingborg stad

Mobilspel och internationellt utbyte

Vi skapar också ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap mellan flera länder. Projektet omfattar också en prisvinnande mobilapp, ett spel som heter Marsutmaningen. SECiSo drivs av RSMH och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Annika Bostedt, på mejl annika.bostedt@rsmh.se om du har frågor om projektet. Du kan också besöka projektets egen hemsida för att läsa mer: https://seciso.org/