Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Bli studiecirkelledare!

Många av RSMH:s medlemmar är osäkra på data. Men nu kan du hjälpa andra RSMH-medlemmar att bli bättre på internet, genom att hålla i studiecirklar.

RSMH har ett gemensamt tvåårigt projekt med Begripsam och ABF – Diplomerat Digital – där vi erbjuder utbildning i studiecirklar för våra medlemmar. Utbildningen går ut på att lära andra RSMH-medlemmar att hitta och koppla upp sig på ett gratis WiFi, kunna använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera.

Vill du bli studiecirkelledare och hålla i de studiecirklar som vi har tagit fram med hjälp av Begripsam?

Nästa kurs är den 28 och 29 oktober i Stockholm, kl 10-16. Plats: Instrumentvägen 10, Örnsberg, Hägersten.

Du får:

  • All nödvändig kunskap och support för att bli en bra studiecirkelledare.
  • Metoden ”tre träffar om” som vi utvecklat i samarbete med Begripsam i ett tidigare projekt.
  • Lunch och fika båda dagarna, middag dag ett, samt betald logi en natt och resa vid behov.
  • Tillgång till lådor med digitala produkter där ni får prova och testa på materialet som finns i dem.
  • Möjlighet till stöd från oss och vår support.

Krav:

Du förbinder dig att hålla i minst två studiecirklar per år, under projektets två år.

Syftet är att studiecirkelledarna ska hålla i studiecirklar med minst tre träffar under tre veckor och utbilda i den digitala verkligheten som vi lever i.

Målet är att lära deltagarna att hitta och koppla upp sig på ett gratis WiFi, kunna använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera.

Projektet finansieras av Post- och Telestyrelsen

Om du vill veta mer kan du kontakta:

Isabella Canow, utbildningsansvarig
Mejl: isabella.canow@rsmh.se
Tel: 08-12 00 80 62

Tommy Hagström, projektledare
Mejl: tommy.hagstrom@begripsam.com

Du kan läsa mer om projektet här.