Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Diplomerat Digital: IT-ubildning för medlemmar i RSMH

RSMH har ett gemensamt tvåårigt projekt med Begripsam och ABF, där vi erbjuder utbildning i studiecirklar för våra medlemmar. Utbildningen går ut på att lära sig mer om den digitala världen genom att prova på olika hjälpmedel och få ett diplom och bli Digitalt diplomerad.

Vi utbildar studiecirkelledare som kan hålla i studiecirklar med vår metod som vi har tagit fram med hjälp av Begripsam. Studiecirkelledarna kommer att erbjuda studiecirklar om den digitala världen tillsammans med ABF. Ni får tillgång till digitala lådor där ni får prova på materialet som finns i dem.

  • Projektet kommer att ta fram en självstudieutbildning som ska finnas på webben.
  • Projektet kommer att kompetensutveckla bibliotekarier i bland annat mötande bildning.

Post- och Telestyrelsen finansierar projektet.

Vill du veta mer kontakta:
Isabella.canow@rsmh.se 
mobil: 070 420 82 62