Diplomerat Digital: IT-ubildning för medlemmar i RSMH

RSMH har ett gemensamt tvåårigt projekt med Begripsam och ABF, där vi erbjuder utbildning i studiecirklar för våra medlemmar. På utbildningen lär sig deltagarna att hitta och koppla upp sig på gratis WiFi, kunna använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera.

Vi utbildar medlemmar i RSMH som vill bli studiecirkelledare och lär ut vår metod som vi har tagit fram med hjälp av Begripsam. Ni får tillgång till digitala lådor där ni får prova på materialet som finns i dem.

  • Projektet kommer att ta fram en självstudieutbildning som ska finnas på webben.
  • Projektet kommer att kompetensutveckla bibliotekarier i bland annat mötande bildning.

Post- och Telestyrelsen finansierar projektet.

Vill du bli studiecirkelledare?

Klicka här för att läsa mer!

Eller kontakta:
Isabella.canow@rsmh.se 
mobil: 070 420 82 62