Diplomerat Digital: IT-ubildning för medlemmar i RSMH

RSMH har haft ett gemensamt tvåårigt projekt med Begripsam och ABF, där man erbjöd utbildning i studiecirklar för våra medlemmar. På utbildningen lärde sig deltagarna att hitta och koppla upp sig på gratis WiFi, kunna använda smartphone, dator, internet, hjälppenna med mera.

Projektet har utbildat medlemmar i RSMH som ville bli studiecirkelledare och lärt ut en metod som togs fram med hjälp av Begripsam.

  • Projektet har tagit fram en självstudieutbildning som finns på webben.
  • Projektet har kompetensutvecklat bibliotekarier i bland annat mötande bildning.

Post- och Telestyrelsen finansierar projektet.