Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Västmanlands län


RSMH Västmanlands läns distrikt
Surbrunnsvägen 4D
734 32 Hallstahammar
Tel:
070-679 48 59
Mejl: rsmh@rsmhvastmanland.se
http://www.rsmhvastmanland.se/ 


RSMH Hallstahammar

Surbrunnsvägen 4D
734 34 Hallstahammar
Tel: 0220-163 40
Mejl: hallstahammar@rsmhvastmanland.se
http://www.rsmhhallstahammar.se

RSMH Sala
Gruvgatan 6B
733 30 Sala
Tel: 070-257 55 11
Mejl:rsmhsala@gmail.com

www.rsmh-sala.se