Västmanlands län


RSMH Västmanlands läns distrikt
Surbrunnsvägen 4D
734 32 Hallstahammar
Tel:
070-679 48 59
Mejl: rsmh@rsmhvastmanland.se
http://www.rsmhvastmanland.se/ 


RSMH Hallstahammar

Surbrunnsvägen 4D
734 34 Hallstahammar
Tel: 0220-163 40
Mejl: hallstahammar@rsmhvastmanland.se
http://www.rsmhhallstahammar.se

RSMH Sala
Gruvgatan 6B
733 30 Sala
Tel: 070-257 55 11
Mejl: sala@rsmhvastmanland.se