Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Välkommen på rapportsläpp!

Hur gör man egentligen för att främja närvaro? RSMH har i förstudien FATTA undersökt tre skolors närvarofrämjande arbete, för att tillsammans med elever, skolpersonal och vårdnadshavare ta reda på vilka som är framgångsfaktorerna i det närvarofrämjande arbetet.
Onsdag den 24 januari kl 13.00 bjuder RSMH in till presentation av förstudiens resultat. Vi håller till i ABF-huset på Sveavägen 41.
Utöver resultatpresentationen bjuds deltagare på följande programpunkter:
– Barn och ungas närvaro i skolan – vad kan vi göra? Forskning och förhållningssätt
Föreläsning av Malin Gren Landell, sakkunnig, skolnärvaro samt psykolog och författare.
– Panelsamtal: Hur får vi en närvarofrämjande skola?
Kunskap, erfarenheter och reflektioner från bland annat: Embla Persson, Sveriges elevkårer, Stefan Lindh, Drottning Blankas Gymnasieskola och Charlotte Mörner Stein, Föräldranätverket Rätten till utbildning.
Anmäl dig via mejl till projektledare Gunnar Villevinge på gunnar.villevinge@rsmh.se senast torsdag den 18 januari.