Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Utredning föreslår förbättringar gällande sjuk- och aktivitetsersättning

Krav som RSMH kämpat för ser nu ut att kunna bli verklighet enligt ny utredning om sjuk- och aktivitetsersättning. Det handlar om att kunna engagera sig mer ideellt, studera och att det blir lite enklare att kunna få sjuk- och aktivitetsersättning.

Idag kom förslagen från utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04), ledd av Samuel Engbom. I utredningens uppdrag ingick att utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning, utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan.

På det stora hela välkomnar RSMH utredningens förslag. De skulle innebära att det blir lite lättare att få aktivitets- och sjukersättning. Utredningen föreslår bland annat att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning. Enligt utredningen minskar det risken för att personer blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbets­förmåga.

Bland utredningens förslag finns att det ska bli enklare att engagera sig ideellt när en uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning, en rättighet som tidigare kantats av otydligheter. RSMH har ofta lyft detta, senast i en debattartikel i Altinget skrev vi att ” Dessa oklarheter leder till att personer med sjukersättning inte vågar pröva ett ideellt uppdrag. Det är människor som ofta redan är passiviserade och stigmatiserade och saknar självförtroende. Vi menar därför att reglerna behöver uppmuntra till ideellt engagemang, och även tydliggöra att detta inte kan jämföras med ett vanligt arbete.”

– Det är glädjande att utredningen lyssnar på våra krav om att personer med aktivitets- och sjukersättning ska kunna engagera sig ideellt tio timmar per vecka. Det är inte minst viktigt ur en demokratisk synvinkel. Deras röster och engagemang behövs inom civilsamhället, säger RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten.

Ett annat förslag som RSMH välkomnar är att utredningen vill underlätta för personer med aktivitetsersättning som vill studera.  Prövotiden för studier föreslås förlängas från 6 till 12 månader för personer med aktivitetsersättning.