Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Södermanlands län

RSMH Södermanlands läns distrikt
Nikandergatan 12
645 31 Strängnäs
Tel: 0152-132 58
Mejl: rsmhstr@telia.com

RSMH Strängnäs
Nikandergatan 12B
645 31 Strängnäs
Tel: 0152-132 58
Mejl: RSMHstrangnas@outlook.com