Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH utlyser forskningsstipendium 2020

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Vi utlyser nu vårt forskningsstipendium för 2020.

Varje år delar vi ut ett forskningsstipendium på 40 000 kronor ur vår stipendiefond. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av ”person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus ska särskilt uppmärksammas”. Vi ser gärna stipendiet som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé. Medlen får inte användas till resor, översättning eller inköp av dator/programvara.

Tidigare mottagare av RSMH:s forskningsstipendium är bland andra Ann Ottengrim, vars avhandlingsarbete handlar om hemlöshet och Housing First. Ann är också sedan 2012 ordinarie ledamot i RSMH:s FoU-utskott

Vad ska ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Sökandens namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post
  • Uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) och arbetsplats/institution
  • Kort sammanfattning av forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan
  • Forskningsplan, meritförteckning och gärna referenser

 

Ansökan skickas senast den 30 mars 2020 till:

RSMH
Att: Kristina Båth
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten

E-post: kristina.bath@rsmh.se

Vid publicering av forskningsresultat med anslag från RSMH:s Stipendiefond ska förbundets namn anges. Redovisning av medlens användning och forskningsresultat ska inges senast 18 månader efter stipendiets utbetalning.

För mer information, kontakta: Kristina Båth 08-12 00 80 41, eller e-post: kristina.bath@rsmh.se