Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH ny medlem i Giva Sverige

Nu är RSMH medlemmar i Giva Sverige!

Giva arbetar för ett ökat och tryggt givande, för säkerställa ett livskraftigt civilsamhälle. Allt fler, drygt hälften av svenskarna, skänker pengar till olika organisationer. För att kvalitetssäkra ideella organisationer med finansiering hjälper Giva Sverige med verktyg för insamling, kontroll och redovisning. Det samlas i en kvalitetskod som Giva kallar Tryggt Givande.

Läs mer om vårt nya medlemskap: RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – Giva Sverige