Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH utlyser forskningsstipendium 2024

RSMH utlyser stipendium för forskning 2024

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Varje år delar vi ut ett forskningsstipendium ur vår stipendiefond. År 2024 är stipendiet på 100 000 kronor. 

Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas. 

RSMH ser gärna stipendiet som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé. Medlen får inte användas till ordinarie resor, översättning eller inköp av dator/programvara.

Ansökan, märkt ”Forskningsstipendium 2024” inges senast 17 april 2024 till: sokforskningsstipendier@rsmh.se

Ansökan ska innehålla:

  • Sökandens namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post
  • Uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) och arbetsplats/institution
  • Kort sammanfattning av forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan
  • Forskningsplan, meritförteckning och gärna referenser

Vid publicering av forskningsresultat med anslag från RSMH:s Stipendiefond ska förbundets namn anges. Redovisning av medlens användning och forskningsresultat ska inges senast 18 månader efter stipendiets utbetalning.

För frågor om stipendiet/ansökan kontakta Alain Topor, ordförande i RSMH:s FoU-utskott:
Telefon: 076-039 95 23 eller E-post: alain.topor@rsmh.se