Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Kommunikation – något av det viktigaste vi har

Hur vi kommunicerar har bland annat att göra med våra erfarenheter. Det handlar långt ifrån bara om språk, utan även om kroppsspråk och tonläge. Att ha en diagnos kan också komplicera kommunikationen med andra människor. På RSMH-bloggen analyserar Caroline Nilsson begreppet ur flera olika vinklar. Läs inlägget här.